Köpa glasögon – dina rättigheter

När du behöver nya glasögon kan du välja att antingen köpa glasögonen eller teckna ett abonnemang på glasögon, så kallad leasing eller hyra. Är dina nya glasögon felaktiga eller försenade ska du börja med att vända dig till butiken för att klaga.

Reklamera eller ångra köp av glasögon – tänk på det här

  • Det är inte säkert att du kan ångra ditt köp av glasögon, men du kan ha möjlighet att avbeställa dem.

  • När du köper glasögon gäller reglerna i konsumentköplagen för fel, sen leverans och avbeställning.

  • När du leasar glasögon mot en månadskostnad gäller inte konsumentköplagen. Istället gäller avtalsvillkoren.

Välj vad du vill läsa mer om

Det kan ta lite tid att vänja sig vid nya progressiva glasögon. Att se suddigt, bli yr eller illamående av nya glasögon kan vara normalt.

Är glasögonen nya behöver du i regel avvakta några veckor för att se om problemen försvinner av sig själv.

Går problemen inte över kan du klaga till den du köpte glasögonen av för att undersöka om det blivit något fel på styrkan.

Klaga inom två månader. Då har du enligt konsumentköplagen klagat inom rimlig tid.

Är det är fel på glasögonen kan du reklamera dem. Då kontaktar du företaget och klagar på felet. Det är bra att klaga skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du visa att och när du klagat.

Du har tre års reklamationsrätt enligt lag.

Felet ska vara ursprungligt

Företaget måste hjälpa dig om det är ett ursprungligt fel. Alltså ett fel som fanns redan när du köpte glasögonen. Till exempel ett fabrikationsfel som gör att glasögonen går sönder eller att glasögonen inte stämmer överens med ditt synfel.

Du kan inte klaga på fel som beror på att du varit oförsiktig med glasögonen eller på normalt slitage.

Företaget ska rätta till felet

Du kan kräva att du kostnadsfritt får glasögonen lagade eller ett par nya likvärdiga glasögon.

Är det inte möjligt kan du kräva pengarna tillbaka. Men företaget har enligt lag oftast rätt att försöka åtgärda felet först.

Om du fått extra kostnader

Har du fått extra kostnader på grund av din reklamation? Då ska företaget ersätta dig. Till exempel om du varit tvungen att köra fram och tillbaka till butiken extra gånger.

Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du haft. Det kan till exempel vara kvitton eller intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga.

Vem ska bevisa vad felet beror på?

Enligt konsumentköplagen ses alla fel som upptäcks de första två åren automatiskt som ursprungliga. Då räcker det att du kan visa att det finns fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på.

Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på glasögonens skick, för att slippa ansvar.

Efter två år ligger bevisbördan för felet hos dig. Håller företaget inte med om att felet är ursprungligt får du fundera på hur du ska bevisa att det är det.

Du kan till exempel kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning eller ett utlåtande som visar att felet är ursprungligt.

Glasögonen ska levereras inom den tid du och företaget kommit överens om. Gör de inte det ses glasögonen som försenade.

Har ni inte kommit överens om någon tid ska du kunna förvänta dig att få glasögonen inom 30 dagar från beställningen.

Vad kan du kräva vid en försening?

Börja med att klaga på förseningen. Kräv att glasögonen levereras till dig.

Ge samtidigt företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när glasögonen senast ska levereras. Tilläggstiden ska vara skälig. Företaget ska få en rimlig chans att leverera glasögonen från den dagen du klagar på förseningen.

Får du inte glasögonen inom tilläggstiden kan du kräva att få häva köpet. Då avbryts köpet och du behöver inte betala för glasögonen.

Klaga gärna skriftligen

Det är bra att klaga skriftligen, till exempel genom mejl. Då kan du visa att och när du ställt krav till företaget.

Ångerrätt om du köpt glasögonen på distans

Du kan ångra köpet om du köpt glasögonen på distans. På distans är till exempel via nätet eller över telefon. Men du har inte ångerrätt om du köper en vara med en tydlig personlig prägel.

Har du till exempel beställt glasögon med en speciell styrka just för dig kan det vara så att du inte har ångerrätt.

Mer om ångerrätt

Ingen ångerrätt om du köpt dem på plats

Du har ingen ångerrätt när du köper något i en vanlig fysisk butik.

Ibland erbjuder butiker öppet köp eller bytesrätt. Men det är frivilligt för butiken.

Mer om öppet köp och bytesrätt

Rätt att avbeställa innan leverans

Innan du tagit emot glasögonen har du rätt att avbeställa dem. Men du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av avbeställningen.

Ersättningen ska vara rimlig i förhållande till de kostnader företaget får. Har företaget inte påbörjat tillverkningen blir kostnaden för att avbeställa troligen mycket lägre än om glasögonen är färdiga och inte går att sälja till någon annan.

Det är vanligt att företag erbjuder leasing eller hyra av glasögon. Det kan också kallas för prenumeration eller abonnemang. Då betalar du en fast månadskostnad under en bestämd tidsperiod, till exempel två år.

När du ingår avtalet förbinder du dig till att betala under hela bindningstiden. Du kan inte räkna med att kunna säga upp avtalet i förväg.

Avtalsvillkoren styr dina rättigheter

När du hyr eller leasar glasögonen gäller inte konsumentköplagen. Det betyder att det inte finns någon lag som säger exakt vilka rättigheter du har.

Du behöver läsa avtalsvillkoren för att veta vad som gäller. Till exempel om det är fel på glasögonen eller om du har frågor om månadsavgift och bindningstid.

När abonnemanget löpt ut

Det ska framgå av villkoren vad som händer efter abonnemanget löpt ut. Kolla i villkoren för att veta när och om du behöver säga upp avtalet eller om det avslutas automatiskt.

Vid leasing eller hyra äger du inte glasögonen. Det betyder att du kan behöva lämna tillbaka glasögonen när avtalet löpt ut. Ofta kan det gå att köpa ut glasögonen eller teckna ett nytt abonnemang. Hör med din butik vad som gäller.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024