Problem med resa i kollektivtrafiken

Lyssna

Har du drabbats av förseningar eller inställda resor i kollektivtrafiken, till exempel när du reser med tunnelbana, spårvagn och stadsbuss, kan du ha rätt till ersättning.

Innan du läser

Den här informationen gäller när du reser med tåg- och busstrafik där linjesträckan är kortare än 15 mil samt för resor med tunnelbana, spårvagn och stadsbuss i kollektivtrafik.

Har du åkt på en längre buss- eller tågresa (längre än 15 mil) hittar du information på sidorna om buss och tåg.

Till sidan "Problem med bussresa"

Till sidorna med information om tåg

Tänk på det här

  • Blir din resa försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. 

  • Du har normalt ingen ångerrätt när du köper biljett med kollektivtrafiken, men du kan ha rätt att häva ditt köp av ett periodkort om reseföretaget gör stora ändringar i tidtabellen. 

  • Det är ditt ansvar att kunna visa upp en giltig biljett under resan. 

Dina rättigheter som resenär

Blir din resa med kollektivtrafiken försenad med minst 20 minuter kan du kräva ersättning. Det gäller även om resan blir försenad på grund av en inställd avgång. Du har rätt att få tillbaka:

  • 50 % av biljettpriset om resan blir mer än 20 minuter försenad
  • 75 % av biljettpriset om resan blir mer än 40 minuter försenad
  • 100 % av biljettpriset om resan blir försenad med mer än 60 minuter 

För att få ersättning kontaktar du reseföretaget, gärna skriftligen, och ställer dina krav.

Vad gäller för periodkort?

Även när du reser med periodkort, till exempel månadskort, kan du kräva ersättning om resan är försenad eller inställd. Kontakta reseföretaget och fråga vad resan du planerat att göra kostar och begär att få ersättning enligt samma princip som om du löst en enskild biljett.

Ersättning för egen transport

Måste du ordna en egen transport för att din planerade resa blivit försenad eller inställd, kan du kräva ersättning från reseföretaget. Du är skyldig att hålla nere kostnaderna i den mån det går. Ersättningen du kräver ska motsvara kostnaden för själva transporten, men inte överstiga 1/40 prisbasbelopp, vilket är cirka 1313 kronor år 2023.

Du kan kräva ersättning även om du hade planerat att resa på ditt periodkort.

Inget skadestånd på grund av försenad resa

Gör den försenade eller inställda resan med kollektivtrafiken att du inte kan gå till jobbet, kan du inte kräva skadestånd för utebliven arbetsinkomst. Du kan heller inte kräva skadestånd om du har missat ett evenemang eller liknande på grund av förseningar i kollektivtrafiken.

När du köper en biljett för en resa, har du ingen lagstadgad ångerrätt. Det gäller oavsett vilken typ av biljett du köper. Du kan alltså inte ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Du kan heller inte kräva att få boka om resan.

Har du ett periodkort hos ett reseföretag som gjort stora förändringar i sin tidtabell, kan du ha rätt att häva köpet av periodkortet, det vill säga få pengarna tillbaka.

Vad som är “stora förändringar” bedöms från fall till fall. Om förändringarna innebär att du inte längre kan använda ditt periodkort, ta kontakt med reseföretaget och berätta varför du vill häva köpet.

När du reser i kollektivtrafiken är det ditt ansvar att visa upp en giltig biljett för hela resan.  Om du inte kan det, kan reseföretaget kräva att du betalar en tilläggsavgift eller be dig stiga av.

Även när du reser med till exempel sms-biljett är du skyldig att kunna visa upp en giltig biljett under hela resan. Om din telefon av någon anledning inte fungerar, kan du behöva betala en tilläggsavgift. 

Storleken på tilläggsavgiften kan variera, men ska framgå av företagets resevillkor.

Klaga på tilläggsavgift

Tycker du att du har fått en felaktig tilläggsavgift kan du vända dig till företagets kundtjänst för att få veta hur du kan överklaga. Huvudregeln är att du är skyldig att betala tilläggsavgiften om du inte kan visa upp någon giltig biljett.

Om du och resebolaget inte kommer överens om exempelvis ersättning för en försening kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 500 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 500 kronor. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 4 februari 2022