Problem med en veterinär

Det finns ingen lag som täcker besök hos en veterinär. Men du har rätt att ställa vissa krav, till exempel om veterinären gjort fel. Det viktigt att du kan bevisa vad felet är.

Veterinärbesök – tänk på det här

  • Har veterinären gjort fel kan du kräva att få felet åtgärdat.

  • Du ska betala det pris som du och veterinären kommit överens om.

  • Kommer ni inte överens kan du pröva ditt ärende via ARN eller domstol.

  • Vid felbehandling kan du anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns ingen lag som är skriven för besök hos veterinären. Men det går att använda reglerna i konsumenttjänstlagen i några situationer.

Konsumenttjänstlagen säger att veterinären ska utföra jobbet på ett sätt som förväntas av en kunnig yrkesperson. Gör veterinären inte det ses det som ett fel du kan klaga på. Du kan kräva att veterinären åtgärdar felet.

Har veterinären gjort fel behöver du kunna bevisa det. Du kan till exempel fråga en annan veterinär. Be den andra veterinären att skriva ner ett utlåtande åt dig.

Så här kan du klaga

Klaga skriftligen till veterinären. Du kan skicka ett mejl. Då har du bevis på att du klagat.

Ringer du till veterinären kan du skicka ett mejl efteråt. I mejlet kan du skriva vad ni pratade om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet om du själv deltar i samtalet.

Ersättning för extra kostnader

Har du fått extra kostnader för att veterinären gjort fel? Då kan du söka skadestånd för kostnaderna. Men du måste försöka hålla nere de extra kostnaderna. Du måste även kunna bevisa vilka kostnader du haft.

Har du och veterinären kommit överens om ett pris? Då ska du betala det priset.

Har ni inte kommit överens om något pris? Eller kan ingen av er bevisa vad ni kommit överens om? Då ska du betala ett skäligt pris.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, utifrån typ av arbete och omfattning av arbetet. Du kan kolla vad en annan veterinär tar för pris för samma sak. Spara underlaget från den andra veterinären som bevis.

Klaga på priset

Kontakta veterinären om du vill klaga på priset. Gör det gärna via mejl. Då har du ett bevis på att och när du klagat.

Vad gör du om fakturan är felaktig?

Har du fått en faktura som inte stämmer? Då kan du bestrida (protestera mot) fakturan. Det är viktigt att du gör det skriftligen. Du kan till exempel skicka mejl. Förklara tydligt hur mycket du inte kommer betala och varför du inte kommer betala.

Du kan också betala men säga att du inte håller med. Det kallas att "betala under protest". Meddela veterinären skriftligen att du inte håller med. När du betalat behöver du pröva ärendet för att ta reda på om du har rätt att få tillbaka pengarna. Det gör du hos Allmänna reklamationsnämnden eller i domstol .

Mer om att bestrida en faktura

Lösa tvisten via ARN

Kommer du och veterinären inte överens på egen hand? Då kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan bara pröva ärenden där det finns ett ekonomiskt krav. De kan inte avgöra om veterinären gjort ett bra arbete.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Lösa tvisten via domstol

Du kan pröva din tvist med veterinären i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Tycker du att en veterinär felbehandlat ditt djur? Då kan du anmäla veterinären till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. De bedömer om veterinären gjort fel i sitt arbete. Har veterinären gjort fel får den en varning. Men att anmäla till ansvarsnämnden löser inte din tvist med veterinären.

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 6 mars 2023