Missnöjd med frisörbesök

Det finns ingen lag som gäller särskilt för frisörtjänster. Därför kan det vara otydligt vilket skydd du har. Men du har alltid rätt att klaga om du är missnöjd med behandlingen eller priset.

Tänk på det här om du är missnöjd med frisören

  • Du kan alltid klaga om du är missnöjd med din behandling.

  • Har ni kommer överens om ett pris innan behandlingen gäller det priset, om du inte lagt till fler tjänster under tiden.

  • Fota eller dokumentera om resultatet blev dåligt eller om du skadades av behandlingen.

Välj vad du vill läsa mer om

Är du missnöjd efter ett besök hos frisören? Har frisören inte utfört behandlingen som avtalat? Då kan du argumentera för att behandlingen är felaktig. Ibland blir inte resultatet som du tänkt dig, men det behöver inte betyda att arbetet inte har utförts rätt. Du ska alltid kunna förvänta dig att tjänsten utförts fackmässigt och i dialog med dig.

Anser du att tjänsten varit felaktig:

  • Börja med att dokumentera felet. Du kan till exempel ta foton.
  • Kontakta salongen för att klaga. Gör det så snart som möjligt. Om du väntar kan det bli svårt att bevisa att behandlingen var felaktig. Kontakta gärna salongen skriftligen, till exempel via mejl.

I första hand ska du be frisören som utfört behandlingen att rätta till felet. Frisören har i regel två försök på sig att göra om arbetet.

Är det inte möjligt för frisören att rätta till felet så kan du begära ett prisavdrag. Till exempel om du bett om att få topparna klippta och frisören klippt mycket mer.

Möjligheten att gå till en annan frisör

Har behandlingen inte gjorts på ett professionellt sätt? Kanske har frisören visat på bristande kompetens, till exempel genom att skada ditt hår? Då ska du inte behöva gå tillbaka till samma frisör. Istället kan du vända dig till en annan frisör som åtgärdar felet. Sedan kan du begära ersättning från den ursprungliga frisören för den extra kostnaden.

Om ni kommit överens om ett pris

Har du och frisören kommit överens om ett pris innan behandlingen? Då kan frisören inte begära mer betalt efteråt. Det gäller oavsett om överenskommelsen var muntlig eller skriftlig.

Om ni inte kommit överens om ett pris

Har ni inte kommit överens om något pris innan behandlingen eller kan du inte bevisa vad ni kommit överens om? Då får du betala det frisören kräver. Men priset ska vara skäligt utifrån den behandling du fått och utifrån vad andra frisörer tar för pris för samma behandling.

Är priset inte skäligt? Då kan du protestera mot det.

Priset får höjas vid tilläggsarbete

Kommer ni under behandlingen överens om att frisören ska göra mer än ni bestämt, kan du behöva betala för tilläggsarbetet. Till exempel om du under schamponeringen också tackar ja till en hårinpackning.

Okej med olika pris för dam- och herrklippning?

Det är inte tillåtet att ha olika priser baserat på kön. Men det är tillåtet att ta olika betalt för olika hårlängder eller utifrån hur lång tid en behandling tar.

Anmäl till Konsumentverket

Har salongen gett otydlig eller felaktig prisinformation kan du anmäla det till Konsumentverket. Men en anmälan kommer inte att lösa ditt enskilda ärende.

Anmäl till Konsumentverket

Ångerrätt när du bokar på distans

När du gör en bokning på distans gäller distansavtalslagen. Lagen säger att du får ångra bokningen inom 14 dagar. Salongen får inte ta ut en avgift om du ångrar dig, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att lagen ska gälla ska du ha bokat via salongens system för bokningar på distans, till exempel genom ett bokningssystem på webben eller särskilda telefonnummer för bokningar. Lagen säger nämligen att det ska finnas ett organiserat bokningssystem för att ångerrätten ska gälla.

Bokar du till exempel tiden genom att skriva till salongen via sociala medier, har du ingen ångerrätt (om inte salongen vanligtvis använder sociala medier för att ta emot bokningar).

Avboka behandlingen

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka behandlingen. Men då är det inte säkert att du har rätt att få pengar tillbaka.

Salongen har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad bokningen inneburit för salongen.

Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Det kan vara om du avbokar sent och salongen inte hinner få in en annan kund.

Har frisören orsakat en skada som gett dig extra kostnader, kan du begära skadestånd. Till exempel om du fått en allergisk reaktion eller brännskada och fått extra utgifter för vård eller läkemedel.

Kontakta frisören och förklarar vad du kräver ersättning för. Gör det gärna via ett mejl. Skicka med bevis på att du haft de extra kostnaderna. Det kan till exempel vara kvitton eller liknande.

Vill du begära skadestånd för sveda och värk får du vända dig till en jurist för att få hjälp.

Anmäl om du råkat ut för en skada

Har du råkat ut för en skada, till exempel en allergisk reaktion eller en brännskada, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall bedöms. Men din anmälan kan hjälpa andra genom att Konsumentverket uppmärksammar problemet.

Anmäl skada till Konsumentverket

Misstänker du att produkten frisören använt innehåller farliga ämnen kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Anmäl till Läkemedelsverket

Om du fått en skada på grund av tejp som används för löshår, kan du tipsa Kemikalieinspektionen.

Tipsa Kemikalieinspektionen

Kommer du och frisörsalongen inte överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om frisörbehandlingen kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat felet och tagit bilder som tydligt visar felet.

Även om arbetet är fackmässigt utfört, kan behandlingen vara fel för att den inte är det ni kommit överens om. Då behöver du kunna bevisa din och frisörens överenskommelse.

Har du blivit skadad av behandlingen är det bra om du har ett läkarintyg som visar det.

Mer om att anmäla till ARN på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024