Missnöjd med skönhetsbehandling

Är du missnöjd med resultatet efter en behandling kan du ha rätt att kräva att salongen gör om behandlingen eller betalar tillbaka dina pengar.

Innan du läser:

Till skönhetsbehandlingar räknar vi till exempel:

  • lash lift, ögonfransförlängning och brow lift
  • manikyr, nagelförlängning och pedikyr
  • ansiktsbehandlingar
  • IPL/laser
  • fettfrysning
  • kemisk peeling
  • tatueringar.

Tänk på det här

  • Du kan alltid klaga om du är missnöjd med din behandling. 

  • Om ni kommer överens om ett pris innan behandlingen gäller det priset.

  • Om resultatet blir dåligt eller du skadas av behandlingen, tänk på att fota och dokumentera det.

Välj vad du vill läsa mer om

Är du missnöjd efter en behandling? Börja med att dokumentera felet, till exempel genom att ta foton. Kontakta sedan salongen för att klaga. Gör det så snart som möjligt. Om du väntar kan det bli svårt att bevisa att behandlingen var felaktig. Väntar du längre än två månader tappar du i regel rätten att klaga helt och hållet.

Kontakta gärna salongen skriftligen, till exempel via mejl.

Åtgärda om behandlingen är felaktig

Du ska kunna förutsätta att företaget som utför behandlingen följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen. Du ska också kunna förutsätta att behandlingen utförs fackmässigt på ett sätt som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson i branschen. Om den inte gör det, kan behandlingen anses felaktig.

Om behandlingen inte blev bra ska du i första hand be salongen göra om den. Salongen bör få en chans att undersöka dig och generellt har de rätt att försöka åtgärda eventuella fel om det är möjligt och lämpligt.

Möjligheten att gå till en annan salong

Har salongen visat bristande kompetens så att du inte vågar gå tillbaka, ska du inte behöva det. Då kan du istället vända dig till en annan salong som åtgärdar felet. Du kan sedan begära ersättning för den kostnaden från den första salongen.

Om ni kommit överens om ett pris

Har ni kommit överens om ett pris innan behandlingen? Då kan företaget inte begära mer betalt efteråt. Det gäller oavsett om överenskommelsen var muntlig eller skriftlig.

Om ni inte kommit överens om ett pris

Har ni inte kommit överens om något pris innan behandlingen eller kan du inte bevisa vad ni kommit överens om? Då får du betala det salongen kräver. Men priset ska vara skäligt utifrån den behandling du fått och utifrån vad andra tar för pris för samma behandling.

Är priset inte skäligt? Då kan du protestera mot det.

Priset får höjas vid tilläggsarbete

Kommer ni under behandlingen överens om att salongen ska göra mer än ni bestämt, kan du behöva betala för tilläggsarbetet. Till exempel om du under en nagelbehandling också tackar ja till att få naglarna lackade.

Anmäl till Konsumentverket

Har salongen gett otydlig eller felaktig prisinformation kan du anmäla det till Konsumentverket. Men en anmälan kommer inte att lösa ditt enskilda ärende.

Anmäl till Konsumentverket

Ångerrätt när du bokar på distans

När du gör en bokning på distans gäller distansavtalslagen. Lagen säger att du får ångra bokningen inom 14 dagar. Salongen får inte ta ut en avgift om du ångrar dig, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att lagen ska gälla ska du ha bokat via salongens system för bokningar på distans, till exempel genom ett bokningssystem på webben eller särskilda telefonnummer för bokningar. Lagen säger nämligen att det ska finnas ett organiserat bokningssystem för att ångerrätten ska gälla.

Bokar du till exempel tiden genom att skriva till salongen via sociala medier, har du ingen ångerrätt (om inte salongen vanligtvis använder sociala medier för att ta emot bokningar).

Avboka behandlingen

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka behandlingen. Men då är det inte säkert att du har rätt att få pengar tillbaka.

Salongen har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för salongen.

Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen. Det kan vara om du avbokar sent och salongen inte hinner få in en annan kund.

Har du skadats av behandlingen kan du ha rätt att begära skadestånd av salongen. Du kan till exempel ha rätt till ersättning om du fått kostnader för vård och läkemedel på grund av skadan.

Kontakta salongen och förklarar vad du kräver ersättning för. Gör det gärna via mejl. Skicka med bevis på att du haft de extra kostnaderna. Det kan till exempel vara kvitton eller liknande.

Vill du begära skadestånd för sveda och värk får du vända dig till en jurist för att få hjälp.

Anmäl om du råkat ut för en skada

Har du råkat ut för en skada, till exempel en allergisk reaktion eller en brännskada, kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall bedöms. Men din anmälan kan hjälpa andra genom att Konsumentverket uppmärksammar problemet.

Anmäl skada till Konsumentverket

Om du blivit skadad av laserbehandling

Har du blivit skadad vid en laserbehandling eller misstänker att en verksamhet inte arbetar strålsäkert kan du anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Du anmäler till Strålsäkerhetsmyndigheten genom att mejla till registrator@ssm.se.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida

Kommer du och salongen inte överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. ARN kan pröva tvisten om det inte kräver medicinsk sakkunskap och om behandlingen kostat mer än 500 kronor.

När du vill anmäla till ARN är det bra om du har dokumenterat felet och tagit bilder som tydligt visar felet.

Även om arbetet är fackmässigt utfört, kan behandlingen vara fel för att den inte är det ni kommit överens om. Då behöver du kunna bevisa din och salongens överenskommelse.

Har du blivit skadad av behandlingen är det bra om du har ett läkarintyg som visar det.

Läs mer om ARN och hur du gör för att anmäla dit

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2024