Köp av kosmetiska produkter

Kosmetiska produkter är till exempel parfym, smink, deodorant, tvål, tandkräm, hudkräm och schampo. I Sverige och EU finns lagar som är till för att skydda dig som konsument. Produkterna du köper ska vara säkra att använda. Har du köpt en produkt som är felaktig har du rätt att reklamera.

Tänk på det här

 • Det ska finnas information som gör att du förstår syftet med produkten och hur den ska användas på ett säkert sätt.

 • Du har rätt att reklamera om det är något fel på produkten.

 • Kosmetiska produkter klassas oftast som hygienvaror. Det innebär att du inte har ångerrätt om du brutit förseglingen.

 • Det som sägs i marknadsföringen av en produkt måste vara sant.

Välj vad du vill läsa mer om

Kosmetiska produkter ska vara säkra. De får inte vara skadliga vid normal användning. Inom EU finns regler för att säkerställa detta. Dessutom finns kompletterande regler i Sverige.

Produkterna granskas inte eller godkänns inte av någon myndighet innan de släpps ut på marknaden. Det är den som säljer eller tillhandahåller produkten som är ansvarig för att alla regler följs.

Om du köper kosmetiska produkter via en webbshop kan det vara bra att vara extra vaksam. Det är inte säkert att produkterna uppfyller kraven inom EU gällande innehåll, märkning och tillverkning.

Innehåll

Innehållet ska alltid ha bedömts vara säkert innan produkten släpps ut på marknaden. Det finns inga krav på att alla ämnen måste vara godkända, men vissa ämnen kan vara förbjudna eller ha begränsad användning.

Alla ämnen som finns i produkten ska finnas med i ingrediensförteckningen.

Märkning

Enlig regler inom EU måste kosmetiska produkter ha viss märkning. Genom märkningen ska du kunna förstå syftet med produkten och hur den ska användas på ett säkert sätt.

Nästan alla märkning måste finnas på både förpackning samt själva produkten.

En viss del av märkningen ska dessutom vara på svenska. De delarna är:

 • innehållsmått
 • hänvisning till hållbarhetstid
 • försiktighetsåtgärder vid användning
 • produktens funktion/syfte.

Det är i huvudsak den som säljer produkten som ska se till att märkningen finns och är rätt. Samma regler gäller för kosmetiska produkter som ges bort gratis.

Tillverkning

Kosmetiska produkter ska tillverkas enligt god tillverkningssed (GMP). GMP är förkortning av Good Manufacturing Practice, på svenska god tillverkningssed.

Tillverkning enligt GMP innebär bland annat att:

 • den tillverkade produkten ska uppfylla de krav som lagstiftningen och tillverkaren ställer på produkten, så kallade acceptanskriterier.
 • dokumentation ska finnas genom hela tillverkningsprocessen för att säkra spårbarheten.
 • arbetssätt skall finnas för att undvika sammanblandning mellan olika råvaror och slutprodukter.
Inga undantag från GMP

Alla tillverkare av kosmetika som ska sälja eller ge bort sina kosmetiska produkter ska följa GMP. Det finns inga undantag för små företag eller för produkter med naturliga råvaror.

Importerad kosmetika

Den som importerar kosmetiska produkter från länder utanför EU/EES måste försäkra sig om att produkterna har tillverkats enligt GMP.

Om kosmetika på Läkemedelsverket webbplats

Du kan ha möjlighet att ångra ditt köp. Det beror på om du köper produkten i en butik eller på internet.

Köp i butik

När du handlar i butik har du aldrig ångerrätt. Men butiker kan erbjuda öppet köp eller bytesrätt som gör att du kan lämna tillbaka en vara du köpt.

Fråga innan du köper produkten om företaget erbjuder öppet köp eller bytesrätt på produkten. Fråga också vad som krävs för att du ska kunna lämna tillbaka den. Butiken bestämmer själv villkoren.

Öppet köp och bytesrätt

Köp på internet

Du har ångerrätt när du handlar på distans, till exempel på internet. Ångerrätten gäller inom hela EU.

Ångrar du ditt köp ska du kontakta företaget inom 14 dagar och meddela att du ångrar dig. Gör det skriftligt, till exempel via mejl. Spara mejlet.

Ingen ångerrätt om du brutit förseglingen

Du har inte ångerrätt på förseglade hygienvaror som du öppnat och därmed brutit förseglingen. Kosmetiska produkter klassas vanligtvis som hygienvaror.

Ångerrätt

Är det fel på produkten har du rätt att reklamera den. Reklamera betyder att du klagar. Du ska kunna visa att det finns ett fel på produkten.

För att företaget ska vara skyldiga att hjälpa dig måste felet ses som ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan när du köpte eller tog emot produkten. Har produkten ett ursprungligt fel ska företaget åtgärda felet. När det handlar om kosmetika är det vanligast att du får en ny vara.

Det är viktigt att du klagar så snart som möjligt efter att du upptäckt felet. Väntar du för länge kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

Reklamera en vara

Kosmetiska produkter ska vara säkra att använda. Men ibland kan de orsaka allergier och leda till överkänslighet. Det är framförallt innehållet av vissa kemiska ämnen som kan orsaka allergier.

Att du är känslig eller får en reaktion betyder inte att det är fel på varan. Det kan däremot vara fel om kosmetikan innehåller en otillåten ingrediens eller om innehållsförteckningen är otydlig eller felaktig.

Är produkten felaktig har du rätt att reklamera. Du kan då begära ersättning för eventuella extra kostnader du drabbas av på grund av felet.

Reklamera en vara

Tipsa Läkemedelsverket om du fått ett hälsoproblem när du använt produkten.

Rapportera problem med kosmetika på Läkemedelsverkets webbplats

Det finns företag som erbjuder prenumeration på kosmetiska produkter.

Läs villkoren innan du ingår ett avtal:

 • Vad är det du får?
 • Hur ofta får du leverans?
 • Hur mycket kostar det?
 • Finns det bindningstid och uppsägningstid?

Uppsägningstid kan finnas på både prenumerationer som gäller tills vidare och tidsbestämda avtal.

Vill du säga upp avtal är det bra att göra det skriftligen, till exempel via mejl. Du behöver kunna visa att du sagt upp det och när.

Vill du ångra prenumerationen? Då måste du göra det inom 14 dagar från det att du fått hem den första leveransen.

Ångerrätt

Prenumerationen kan förlängas automatiskt

Tidsbestämda avtal kan ibland innehålla villkor om att avtalet förlängs automatiskt om du inte säger upp det. I lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning finns regler om hur en förlängning ska gå till:

 • I avtalet ska det finnas ett villkor om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp.
 • Företaget är skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

Du kan säga upp avtalet omgående om det inte finns ett sådant villkor eller om företaget inte påminner dig i rätt tid.

Undantag från skriftlig påminnelse

Har du ett avtal som kan sägas upp inom tre månader behöver inte företaget informera dig. Det kan till exempel vara när din prenumeration förlängs med en månad i taget.

Automatisk avtalsförlängning

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Säkra produkter och innehåll

Kosmetiska produkter omfattas av olika lagstiftningar som gäller parallellt. Tillsynen delas av flera myndigheter.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för specifika regler för kosmetiska produkter. Du kan tipsa Läkemedelsverket om du misstänker att en produkt inte följer reglerna

Tipsa Läkemedelsverket

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen ansvarar för generella regler kring kemiska produkter. Reglerna för kemiska produkter innebär bland annat att produkterna inte får innehålla ämnen som är förbjudna eller inte får finnas över vissa halter.

Kosmetiska produkter och regler på Kemikalieinspektionens webbplats

Tipsa Kemikalieinspektionen om du misstänker att en produkt inte följer reglerna

Marknadsföring

Det finns regler för hur marknadsföring får utformas. Det är noga reglerat vad man får påstå.

Tillsynen för marknadsföring av kosmetika delas av Läkemedelsverket och Konsumentverket.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för marknadsföring och påståenden kopplade direkt till den kosmetiska produkten. Det är till exempel inte tillåtet att påstå att produkten kan bota hudproblem, medan det är tillåtet att marknadsföra den som mjukgörande.

Regler för marknadsföring på Läkemedelsverkets webbplats

Du kan anmäla otillåten marknadsföring till Läkemedelsverket.

Rapportera problem på Läkemedelsverkets webbplats

Kosmetika till barn

Kosmetiska produkter som marknadsförs till barn ska vara anpassade specifikt för barn. Det kan till exempel vara mjukgörande hudkräm, våtservetter, tvål och tandkräm. Är produkten inte anpassad för barn kan du anmäla det till Läkemedelsverket.

Om kosmetika till barn på Läkemedelsverkets webbplats

Konsumentverket

Är det fel i marknadsföringen enligt marknadsföringslagen, till exempel att prisinformationen är felaktig eller missvisande? Då kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende, men kan hjälpa andra konsumenter i framtiden.

Anmäl till Konsumentverket

Källa: LäkemedelsverketKonsumentverket

Granskad: 22 februari 2024