Köpa djur av privatperson – dina rättigheter

När du köper en hund, en katt eller ett annat djur av en privatperson gäller i första hand det du och säljaren kommit överens om. Har ni inget tydligt avtal gäller köplagen.

Innan du läser:

Har du istället köpt djuret av en uppfödare?

Du har troligtvis köpt av en uppfödare om:

 • personen bedriver en viss ekonomisk verksamhet med sin försäljning av djur, även om det bara är i mindre omfattning
 • personen gör mer än någon enstaka försäljning.

Läs istället Köpt djur av uppfödare

Köpt djur av privatperson – tänk på det här

 • När du köper ett djur av en privatperson gäller i första hand det du och säljaren kommit överens om.

 • Är djuret sjukt eller skadat kan du klaga till säljaren.

 • Har du en tvist med en privatperson kan du vända dig till tingsrätten.

Dina rättigheter när du köper djur av en privatperson

När du köper djur av en privatperson skyddas du inte av konsumentlagstiftningen. Istället gäller det du och säljaren kommit överens om. Saknar ni ett tydligt avtal gäller köplagen.

Men i vissa fall kan det ses som att privatpersonen bedriver en verksamhet. I så fall gäller konsumentlagstiftningen som ger dig bättre rättigheter.

När ses det som en verksamhet?

I vissa fall kan en privatperson ses som företag om personen bedriver någon typ av verksamhet, även om det är i mindre omfattning.

Till exempel anser Allmänna reklamationsnämnden att så snart någon gör mer än någon enstaka försäljning inom verksamheten, ska personen normalt anses bedriva en verksamhet. Verksamheten behöver inte vara inriktad på vinst.

Har du köpt ett djur från en privatperson som gör mer än enstaka försäljningar? Då kan du alltså argumentera för att konsumentlagstiftningen ska gälla.

Det behöver tolkas från fall till fall om personen bedriver en verksamhet eller inte. Är ni oense om vad som ska gälla? Då kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Mer om dina rättigheter när du köper djur från ett företag

Har du köpt ett djur av en privatperson? Då har du inte rätt att ångra köpet enligt någon lag. Men du kan alltid kontakta säljaren och fråga om det går att ångra köpet.

Har du upptäckt ett fel på djuret? Då kan du klaga till säljaren enligt köplagen.

Ett fel kan också vara om:

 • djuret inte stämmer överens med det du och säljaren avtalat
 • djuret inte stämmer överens med de uppgifter säljaren lämnat
 • säljaren inte berättat om allvarliga fel på djuret som säljaren kände till
 • djuret är i mycket sämre skick än du kunde vänta dig utifrån vad djuret kostade.

Vad kan du inte klaga på?

Du har inte rätt att klaga på fel du visste om när du köpte djuret.

Har du undersökt djuret innan köpet har du inte rätt att klaga på fel som upptäcktes eller borde ha upptäckts vid undersökningen. Du har inte heller rätt att klaga om du låtit bli att undersöka djuret trots att säljaren uppmanat dig till det.

Vad du har rätt till om det är fel på djuret

Du kan ha rätt till något av följande:

 • Säljaren åtgärdar felet, till exempel betalar behandlingen hos en veterinär.
 • Du får ett nytt djur som motsvarar det du och säljaren kommit överens om.
 • Du får ett avdrag på priset som motsvarar felet på djuret.
 • Du får häva köpet, alltså lämna tillbaka djuret och få pengarna tillbaka.

Du kan även ha rätt till skadestånd för kostnader du fått på grund av felet. Men du måste kunna bevisa att du haft kostnaderna. Ett bevis kan till exempel vara ett kvitto.

Mer om köplagen

Har du köpt djuret av en privatperson kan inte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Istället kan du vända dig till tingsrätten.

Är djuret sjukt eller skadat kan det vara bra att få ett utlåtande från en veterinär innan du går till tingsrätten.

Om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2024