Inför köp av semester- och andelsboende

Lyssna

Semester- och andelsboende av olika slag säljs ofta direkt på semesterorten. En vanlig typ av boende kallas timeshare – ett boende som du får tillgång till i perioder. Marknadsföringen är ofta aggressiv, så se till att du har den information du behöver innan du skriver på ett avtal.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

 • Ta reda på vilket avtal som gäller – timeshare eller långfristig semesterprodukt.

 • Se till att du får den information som du har rätt till innan du skriver på avtalet. 

 • Du har ångerrätt i 14 dagar. Om du inte har fått rätt information förlängs din ångerrätt.

 • Bolaget har inte rätt att ta ut handpenning under din ångerfrist.

 • Om du köper en långfristig semesterprodukt ska du betala enligt en avbetalningsplan – andra upplägg är förbjudna.

Det här gäller för dig som konsument

Om du vill köpa någon typ av semester- eller andelsboende behöver du ha koll på vilket avtal som gäller. För ett boende som du får utnyttja återkommande, så kallat tidsdelat boende eller ”timeshare” gäller en typ av avtal. För så kallad ”långfristig semesterprodukt”, då du får rabatt på boende och liknande, gäller en annan typ av avtal. Båda omfattas av samma regelverk, men skiljer sig bland annat genom vilken information säljaren är skyldig att ge dig.

Du har rätt att få viss information i god tid innan avtalet skrivs på. Har du inte fått det förlängs din ångerrätt från 14 dagar till 3 månader och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Du ska få följande information:

 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform).
 • Beskrivning av boendet som avtalet gäller.
 • Avtalets giltighetstid (och när du har tillgång till boendet).
 • Priset för boendet samt en sammanfattning av övriga kostnader som följer med avtalet (exempelvis årsavgifter, lokala skatter och andra återkommande avgifter).
 • Sammanfattning av de tjänster och anläggningar du har tillgång till och som ingår i priset (exempelvis tjänster som el, vatten, underhåll och sophämtning och anläggningar som exempelvis bastu eller gym).
 • Om det finns ett bytessystem där du genom byte kan få tillfällig tillgång till andra anläggningar eller lägenheter, vad bytessystemet heter och kostar.
 • Om bolaget har uppförandekoder, det vill säga riktlinjer för hur de bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.
I avtalet om timeshare ska detta finnas i en separat del:
 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar.
 • Information om förbud mot handpenning från dig under ångerrättsperioden.
 • Du ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.
Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om timeshare:
 • Information om var viss ytterligare information finns (om den inte finns i avtalet).
 • Information om förvärvade rättigheter.
 • Information om egendomarna.
 • Tilläggskrav för boende under uppförande.

Du har rätt att få viss information i god tid innan avtalet skrivs på. Har du inte fått det förlängs din ångerrätt från 14 dagar till 3 månader och 14 dagar från att avtalet ingåtts.

Du ska få följande information:

 • Information om bolaget (namn, adress och bolagsform).
 • Avtalets exakta innehåll.
 • Avtalets giltighetstid (och när du kan börja nyttja rättigheten).
 • Priset för att använda boendet (inklusive återkommande kostnader som kan tillkomma för tilläggstjänster)
 • Avbetalningsplan med lika stora årliga delbetalningar under avtalets löptid, med förfallodatum.
 • Sammanfattning av ytterligare obligatoriska kostnader som följer av avtalet.
 • En sammanfattning av de huvudsakliga tjänster som du har tillgång till och om dessa ingår i ovan angivna kostnader.
 • Har bolaget tecknat uppförandekoder, det vill säga förbundit sig till vissa regler för branschen?
Detta ska vara en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt:
 • Information om ångerrätten på 14 kalenderdagar.
 • Information om förbud mot handpenning från dig under ångerrättsperioden.
 • Du ska inte stå för andra kostnader eller ha andra skyldigheter än dem som anges i avtalet.
Detta ska vara ytterligare en separat del av avtalet om långfristig semesterprodukt:
 • Information om var kompletterande upplysningar finns (om det inte finns i avtalet).
 • Information om rättigheten, till exempel beskrivning av vilka rabatter som gäller för kommande bokningar eller eventuella begränsningar för användandet av rättigheten.
 • Information om vad som gäller om man drar sig ur avtalet.
 • Ytterligare information, till exempel vilket språk som ska användas för kommunikation eller hur en tvist kan lösas.

Om du köper en så kallad ”långfristig semesterprodukt” ska du betala enligt en avbetalningsplan. Alla andra upplägg är förbjudna. Efter den första avbetalningen har du rätt att dra dig ur avtalet utan någon straffavgift. Det gör du genom att kontakta bolaget inom 14 kalenderdagar efter att du tagit emot begäran om nästa delbetalning.

Du har ångerrätt enligt lag om du:

 • Skriver på ett timeshare-avtal som är längre än 1 år och ger dig rätt att använda ett eller flera övernattningsboenden under mer än en tidsperiod.
 • Om du skriver på ett avtal om så kallad ”långfristig semesterprodukt”.

Ångerfristen, det vill säga tiden du har på dig att ångra avtalet, är 14 dagar från dagen du tecknar avtalet. Har du inte fått den information du har rätt till, förlängs din ångerrätt till 3 månader och 14 dagar. Har du inte fått information eller signerat en separat avtalsdel som rör ångerrätt och förbud mot handpenning, förlängs ångerrätten till 1 år och 14 dagar.

Handpenning inte tillåtet under din ångerfrist

Det är förbjudet för bolaget att ta ut en handpenning av dig under ångerfristen. Om du väljer du att ingå avtal kan det vara bra att betala på kredit. Om du ångrar avtalet kan du då rikta krav om återbetalning mot kreditgivaren (oftast banken) om företaget vägrar betala tillbaka. Det kallas för att du gör en kortreklamation.

Läs mer om kortreklamationer

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 11 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.