Gym- och träningstjänster

Lyssna

Innan du ska säga upp ett medlemskap på ett gym måste du ta reda på om du har någon uppsägningstid eller bindningstid. Om utbudet på gymmet förändras mycket kan du ha rätt att säga upp det i förtid.

Tänk på det här

  • Det är inte tillåtet för ett gym att ha längre bindningstid än 12 månader.  

  • Om du har en bindningstid måste du betala för hela bindningstiden, även om du flyttar eller slutar använda gymkortet. 

  • Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag. Har du däremot köpt ett gymkort på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. 

  • Ett medlemskap kan även innebära till exempel 10-kort, månadskort eller terminskort.

Dina rättigheter som konsument

Har du tecknat medlemskapet på plats på gymmet har du ingen ångerrätt enligt lag.

Om du tecknat medlemskapet på nätet har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa dagen efter du tecknat medlemskapet, även om du inte börjar utnyttja medlemskapet direkt.

Om du ångrar dig är det bra att informera företaget skriftligen, exempelvis via mejl. Då kan du bevisa att och när du ångrat dig När du utnyttjar ångerrätten ska du inte behöva betala något för medlemskapet.

Undantag från ångerrätten

I vissa fall gäller inte ångerrätten. Ses träningstjänsten som en fritidsaktivitet och den utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod har du inte ångerrätt.

Om företaget säger att du inte har ångerrätt

Om företaget säger att du inte har ångerrätt kan du be företaget motivera varför. Om företaget står fast vid att du inte har ångerrätt men du anser att du borde ha det kan du läsa vidare under "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens".

Gym kan erbjuda medlemskap både med och utan bindningstid. Ofta har du även en uppsägningstid för avtalet. Uppsägningstid och bindningstid ska framgå av avtalsvillkoren.

Uppsägningstid

Uppsägningstid är den tid du måste fortsätta betala för ditt medlemskap efter din uppsägning. Ofta räknas hela kalendermånader när du säger upp ett medlemskap.

Ett exempel: Du säger upp medlemskapet den 15 januari och du har två månaders uppsägningstid. Du måste i detta exempel betala för hela februari och mars.

Vill du att medlemskapet ska upphöra sista februari måste du säga upp det senast sista december, om du har två månaders uppsägningstid.

Bindningstid

Gym erbjuder ofta medlemskap med bindningstid. Bindningstid betyder att du behöver betala för medlemskapet under en bestämd tidsperiod. Du är skyldig att betala under hela bindningstiden även om du slutar använda medlemskapet eller flyttar.

Gym får ha högst 12 månaders bindningstid. Om du har ett avtal med längre bindningstid kan du kräva att få avsluta avtalet efter 12 månader. Det gäller även om det står i villkoren att bindningstiden är längre.

Du kan välja hur du säger upp ditt medlemskap, oavsett vad företaget säger eller vad som står i villkoren. Det kan vara skriftligt, på plats i gymmet eller via telefon. Ett företag får inte kräva att du ska säga upp ditt medlemskap skriftligen, genom att komma in till gymmet eller använda en särskild blankett. En fördel med att säga upp avtalet skriftligen är att du har bevis för att och när du sagt upp det.

Du har ingen rätt enligt lag att frysa medlemskapet om du till exempel blivit sjuk, skadad eller ska resa bort. Vad som gäller beror på vad som står i villkoren för medlemskapet. Står det inget i villkoren kan du alltså inte kräva att få frysa medlemskapet. Du kan ändå alltid prova att fråga företaget.

Om du har köpt ett medlemskap där det ingår gruppträning och schemalagda träningspass, kan det ibland ske ändringar i utbudet. Mindre ändringar är naturligt och okej för företag att göra. Om det däremot handlar om större ändringar som är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till en nedsättning av priset eller till och med att få häva avtalet. Större ändringar kan exempelvis handla om att flera av dina favoritpass utgår och att passen var viktiga för ditt val av medlemskap.

Om det har skett större ändringar måste du börja med att ta kontakt med företaget för att klaga på det. Ta gärna kontakt via mejl och förklara vad du är missnöjd med och vilka krav du har. Om företaget säger nej till ditt krav kan du ha möjlighet att få tvisten prövad kostnadsfritt av en tvistlösningsnämnd. Läs mer i avsnittet ”Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens”.

Om företaget får ändra priset eller inte beror på vad du har för typ av avtal. Om du har bindningstid på avtalet får företaget inte ändra priset. När bindningstiden löpt ut och avtalet fortsätter som ett tillsvidareavtal kan företaget ändra priset så länge de informerar dig om det. De ska informera dig i så pass god tid att du hinner säga upp avtalet om du inte längre vill fortsätta med det nya priset.

Har du ingen bindningstid kan företaget alltså höja priset.

I vissa fall får företaget förlänga avtalet utan att informera dig, till exempel om uppsägningstiden för avtalet är högst tre månader.

För att ett företag ska få förlänga ett avtal automatiskt måste det framgå av avtalsvillkoren. Företaget är även skyldigt att skriftligen påminna dig om detta senast en månad innan avtalet måste sägas upp.

Om det inte finns ett sådant villkor, eller om företaget inte påminner i rätt tid, har du rätt att omgående säga upp avtalet.

Läs mer om automatisk avtalsförlängning

Ett friskvårdsbidrag är en summa pengar som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda, för att betala för motion och annan friskvård. Det kan exempelvis vara gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort. Du kan däremot inte använda friskvårdsbidraget för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar.

Det finns ingen lagstiftad skyldighet för arbetsgivare att erbjuda friskvårdsförmåner. Fråga din arbetsgivare om du inte om du får friskvårdsbidrag.

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för friskvårdsbidraget.

Läs mer om friskvårdsbidrag på Skatteverkets webbplats

Köp via friskvårdsleverantör

Gör du ett köp via en friskvårdsleverantör kan det ses som att avtalet är mellan din arbetsgivare och företaget. Kontrollera villkoren för att se vad som gäller för exempelvis ångerrätt.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 11 februari 2022