Flygresa med funktionsnedsättning

Lyssna

Det finns särskilda regler som ska underlätta att resa med flyg för dig som har en funktionsnedsättning.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Dina rättigheter i korthet

Reglerna som ska skydda dig med funktionsnedsättning innebär bland annat att ett resebolag:

  • inte får neka dig att resa på grund av din funktionsnedsättning

  • inte får ta ett högre pris för resan även om du behöver assistans

  • ska försöka ge dig den assistans du behöver för resan

  • ska ge dig information som du behöver och kan ta till dig. 

Resa med funktionsnedsättning – vad gäller?

Ett flygbolag kan i undantagsfall neka dig att boka en resa eller gå ombord ett flygplan för att du har en funktionsnedsättning. Det är om säkerhetskraven gör det omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionsnedsättning på grund av planets storlek. Det kan till exempel handla om att de hjälpmedel du behöver inte får plats eller hindrar framkomligheten i planet.

Om du nekas att göra en bokning har du rätt att få veta varför. Flygbolaget ska svara dig skriftligen inom fem dagar.

Om du på grund av säkerhetskrav inte får resa med flygbolaget, ska de alltid försöka erbjuda dig ett alternativ.

Om du har bokat en flygbiljett, men inte får gå ombord på grund av säkerhetsskäl, har du rätt att få pengarna tillbaka eller boka om din resa.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver assistans ska du meddela flygbolaget senast 48 timmar före avgångstiden.

Flygbolag kan kräva att du som har en funktionsnedsättning har en ledsagare med för att ge dig assistans, om det krävs för säkerheten ombord på planet.

Du har rätt att ta del av flygbolagets säkerhetsregler för passagerare med funktionsnedsättning. Informationen ska vara i ett tillgängligt format och på samma språk som övriga passagerare får information.

Om flygbolaget försenar, skadar eller tappar bort ett hjälpmedel som du behöver för din funktionsnedsättning, till exempel en rullstol, har du rätt till skadestånd. Om ersättningen du kräver överstiger beloppsgränsen 1288 SDR, behöver du ge en särskild förklaring.

Konsumentverket och Transportstyrelsen har ett gemensamt ansvar för att reglerna som skyddar passagerare med funktionsnedsättning följs.

Om du tycker att ett transportbolag eller en terminal bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket. En anmälan innebär inte att ditt enskilda fall utreds. Däremot är det viktig information för Konsumentverket när de granskar hur företagen följer reglerna.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Transportstyrelsens ansvar är att stationer och perronger ska vara tillgänglighetsanpassade. De har även tillsyn över att transportbolag och stationsförvaltare, i så stor utsträckning som möjligt, tillgodoser behovet av ledsagare om det saknas på transportmedlet.

Kontakta Transportstyrelsen för mer information om deras ansvar

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 18 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.