Ångra, avbeställa eller omboka en paketresa

Lyssna

Du kan inte ångra köpet av en paketresa, men däremot har du rätt att avboka den. Beroende på dina bokningsvillkor kan du även ha rätt till ombokning.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper en paketresa, däremot kan du alltid avboka. Arrangören har rätt att ta ut en avbeställningsavgift.  

  • Vill du hellre boka om resan till ett annat datum får du läsa bokningsvillkoren och se om det är möjligt.  

  • Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om du vill avbeställa din resa. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring.

Välj vad du vill läsa mer om

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte för resor och du kan därför inte ångra köpet av en paketresa. Det gäller oavsett om du köpt den via nätet, i en butik eller av en förmedlare.

Det är frivilligt för paketresearrangören att erbjuda ombokning. Du kan inte kräva att få omboka resan om det inte framgår av bokningsvillkoren. Därför måste du läsa bokningsvillkoren för att ta reda på vad som gäller. Där ska det också framgår under vilka omständigheter du har rätt att omboka din resa.

Du har alltid rätt att avbeställa paketresan om den ännu inte har påbörjats. Arrangören får ta ut en rimlig avbeställningsavgift om detta framgår av paketreseavtalet. Vad som är en rimlig avgift måste bedömas från fall till fall.

Avbeställningsavgift

Om avbeställningsavgiftens storlek inte framgår av avtalet får den högst motsvara resans pris med avdrag för intäkter eller minskade kostnader arrangören får med anledning av avbeställningen.

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om du vill avbeställa din resa. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring. Om du betalar din resa med kredit- eller kontokort kan du eventuellt ha avbeställningsskydd den vägen. Om du inte redan har det extra skyddet kan du ofta köpa till det via arrangören eller genom olika försäkringsbolag.

Tänk på att det ofta finns särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna använda dig av avbeställningsskyddet. Kontrollera i villkoren vad som gäller i just ditt fall. Ofta innebär ett avbeställningsskydd att du enbart kan avbeställa resan om du till exempel blivit sjuk. Även om du har ett avbeställningsskydd är det alltså inte säkert att du kan avbeställa resan hur du vill.

Det finns särskilda omständigheter som tillåter dig att avboka din paketresa utan att arrangören har rätt att ta ut någon avbeställningsavgift.

Sådana oundvikliga och extraordinära omständigheter kan till exempel vara naturkatastrofer, krig, terrorism eller utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet, som du inte kände till när du bokade resan. Du kan alltså ha rätt att avboka resan utan att arrangören har rätt att ta ut någon avgift, om det vid tidpunkten för avresan finns sådana omständigheter på resmålet som gör det olämpligt att åka.

Vad som räknas som en extraordinär omständighet måste alltid bedömas från fall till fall.

Du måste visa att det finns extraordinära omständigheter på resmålet

Det är du som konsument som måste kunna visa att det finns extraordinära omständigheter på resmålet som gör det olämpligt att åka, för att kunna avboka resan utan att betala någon avbeställningsavgift. Ofta kan det gå att bevisa en sådan sak med till exempel uttalanden från myndigheter och artiklar i media.

Det är viktigt att du förklarar tydligt vilka omständigheter som ligger till grund för att du vill avboka resan.

Paketreselagen skyddar dig som konsument när du har bokat en paketresa. Lagen gäller fortfarande precis som vanligt trots den pågående pandemin.

Rätt att avboka vid extraordinära omständigheter

Du som konsument kan avboka en paketresa och kräva full återbetalning om det är extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet vid tidpunkten för avresan, som gör det olämpligt att åka. För att ta reda på om det finns sådana omständigheter på resmålet kan man se om det exempelvis finns smittspridning på resmålet eller om det finns en avrådan från Utrikesdepartementet, UD. UD avråder i dagsläget fortfarande från resor till flera länder.

Det är du som resenär som ska visa att det finns sådana omständigheter som ger dig rätt att avboka och få full återbetalning. Det kan man göra exempelvis via uttalanden från myndigheter och artiklar i media.

Om du vill avboka din resa är det viktigt att du förklarar tydligt vilka omständigheter det är som ligger till grund för att du vill avboka och få tillbaka pengarna för resan. Du måste alltså hänvisa till att det exempelvis finns smittspridning på resmålet, att UD avråder från att resa till resmålet eller att resmålet är drabbat av så omfattande restriktioner att du inte kommer kunna ta del av resmålet.

Avboka resan på grund av oro

Det går inte att avboka en resa och få full återbetalning enbart på grund av att du är orolig över att åka på resan. För att du ska kunna avboka och kräva återbetalning ska det finnas extraordinära omständigheter på resmålet vid tidpunkten för avresan.

Det kan vara svårt att hävda att coronapandemin ses som en extraordinär omständighet om du känt till den när du bokat din paketresa. Detta även om det vid ett senare tillfälle eller när resan ska ske till exempel finns en avrådan från att resa till resmålet.

Om du ändå önskar avboka din paketresa på grund av förhöjd smittspridning eller avrådan från att resa till resmålet kan du behöva få ditt ärende prövat av till exempel Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du och arrangören inte kommer överens. ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Om du har avbeställt paketresan ska arrangören betala tillbaka pengarna till dig, minus den eventuella avbeställningsavgiften, senast inom 14 dagar. Skulle arrangören inte göra det får du klaga och be att de återbetalar så snart som möjligt

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.