Säkra nappar och napphållare

Lyssna

Använd bara nappar och napphållare som uppfyller säkerhetskraven. Kontroller dem ofta och låt aldrig ditt barn använda en trasig napp eller napphållare. Små delar som lossnar kan vara en kvävningsrisk för barnet.

Tänk på det här

  • Kontrollera alltid nappen genom att dra i sugdelen varje gång nappen ska användas. Släng vid minsta tecken på skada.

  • Byt ut nappen ofta och överskrid aldrig tillverkarens rekommenderade användningstid.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns säkerhetsstandarder med skyddskrav som nappar och napphållare ska uppfylla. Om nappen eller napphållaren har ett EN-nummer ska den uppfylla kraven som finns i standarden. Om nappen eller napphållaren inte har ett EN-nummer är det är en varningssignal för att den kan vara osäker.

När du köper nappar ska du förpackning vara märkt med EN-1400.

När du köper napphållare ska förpackningen vara märkt med EN-12586.

Följ alltid tillverkarens anvisningar noga. Var extra uppmärksam på rekommenderad användningstid och bäst före-datum för nappar. Nappar slits och åldras fortare än många tror. Nappar åldras även när de inte används och kan bli spröda och spricka. Om en napp spricker och smådelar lossnar kan det vara mycket farligt för barnet.

Kontrollera nappen varje gång barnet ska använda den. Dra i sugdelen för att kontrollera om det finns hål eller rivmärken. Detsamma gäller när du köper nya nappar. Gör alltid ett dragprov i sugdelen och kontrollera så allt sitter fast och att nappen är hel. En sliten och trasig napp kan leda till att sugdelen eller delar av den lossnar från skölden och barnet riskerar då att kvävas.

Byt napp så ofta som tillverkaren anger. Storleken på nappen bör också bytas ut allteftersom barnet växer. Om skölden på nappen är för liten ökar risken för att den kommer in helt i barnets mun. Skulle nappen komma in helt ska du försiktigt och lugnt ta tag i nappens ring eller knopp och plocka bort nappen. Ventilationshålen i skölden minskar risken för kvävning om hela skölden kommer in i barnets mun.

Följ noga instruktionerna som följer med napphållaren. Om du inte följer dem så är det inte säkert att napphållaren är säker längre. Det kan handla om hur man fäster napphållaren på ett säkert sätt, till exempel att den inte får fästas i lösa kläder eller snören så att den blir längre. Då kan napphållaren bli en stryprisk.

Smådelar är en kvävningsrisk för små barn upp till tre år. När en napphållare blir sliten kan klippen gå sönder och bilda smådelar. Om din napphållare är gjord av kulor eller pärlor så bör du vara extra uppmärksam på slitage av snöret som går igenom kulorna eller pärlorna. Om det går av så kan de små kulorna eller pärlorna vara farliga för barnet.

Bandet till napphållaren ska inte vara längre än 22 centimeter. Om bandet är längre och barnet får det runt halsen finns det en risk att barnet stryps.

Kontrollera napphållaren regelbundet. Även den säkraste napphållaren kan gå i sönder efter en tids slitage. Använd inte trasiga napphållare eller napphållare som håller på att gå sönder, utan släng dem i stället i materialåtervinningen.

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du anmäla det till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 31 januari 2022