Hoppa säkert på studsmattor

Lyssna

Använd bara studsmattor som är CE-märkta. Se till att studsmattan har skyddsnät och hoppa ensam för att undvika olyckor.

Tänk på det här

  • Följ noga informationen som gäller din studsmatta om montering, placering, underhåll och användning.

  • Använd skyddsnät, det skyddar barn från att ramla av mattan.

  • Övervaka barnen så att de hoppar säkert, speciellt yngre barn behöver du ha god uppsikt över.

  • Hoppa en i taget för att undvika kollision.

  • Ingen person eller föremål bör finnas under studsmattan när någon hoppar på den.

  • Studsmattan ska vara CE-märkt.

Välj vad du vill läsa mer om

Placera studsmattan på plan mark så att den står stadigt. Mattan ska vara omgiven av mjukt underlag, till exempel sand eller gräs. Det ska vara minst två meters avstånd till träd, stenar, byggnader eller andra fasta föremål. Även ytan under mattan ska vara fri från föremål.

Inför första hoppandet för säsongen ska du kontrollera att studsmattan är rätt ihopsatt och att alla delar är hela. Om något är trasigt – byt ut det. Det vadderade kantskyddet som täcker fjädrar och ram samt skyddsnät slits och åldras med tiden. I informationen från tillverkaren brukar det finnas en rekommendation för när delar bör bytas ut.

Kontrollera studsmattan regelbundet under säsongen så att den är hel. Om du behöver ersätta trasiga delar, se till att du köper delar som passar just din studsmatta. Hoppa inte i studsmattan om den är trasig.

Många skador beror på att barn kolliderar med varandra när de hoppar och det enda sättet att undvika det är att hoppa en i taget. Använd skyddsnät, det skyddar barn från att ramla av mattan. Vuxna bör se till att barnen inte överskattar sin förmåga och gör svårare trick än de klarar av, till exempel volter.

Läs användarmanualen noga för att få kunskap om vilka trick studsmattan är anpassad för. Många studsmattor för hemmabruk är till exempel inte designade för volter.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022