Hoppa säkert i hoppborgar

Lyssna

Flera allvarliga olyckor har inträffat i hoppborgar de senaste åren. Genom några enkla säkerhetskontroller kan du se till att du eller ditt barn inte skadas.

Hoppborgar – tänk på det här

  • Låt bara ditt barn hoppa i borgen om den är övervakad av personal.

  • Kolla alltid att hoppborgen är förankrad så att den inte kan blåsa iväg.

  • Se till att det finns stötdämpande underlag där man kan ramla av borgen.

  • Använd inte hoppborgen när det regnar eller blåser frisk vind.

Mer om hoppborgar och säkerhet

Det har inträffat flera allvarliga olyckor i Sverige när hoppborgar blåst iväg med barn inne i borgen. I andra länder har även flera dödsolyckor skett. Kontrollera alltid att hoppborgen är ordentligt förankrad innan du låter barn hoppa i den.

En hoppborg ska ha minst sex förankringspunkter. Det kan dock behövas fler beroende på hoppborgens storlek. När hoppborgen står på gräs är det lämpligt att den sitter fast i marken. Där det inte är möjligt kan den vara förankrad med vikter.

När det blåser mycket, över 10 meter per sekund, räcker det inte med förankring. Hoppborgar ska då tas ner och inte användas alls på grund av risken att de välter eller blåser iväg med barn i.

Flera olyckor har inträffat när barn ramlat ut från hoppborgar och landat med huvudet på hårt underlag. Det har lett till allvarliga skallskador. Skallskadorna har inträffat på betong, asfalt och hårt trälaminatgolv. Kontrollera hur det ser ut runt hoppborgen innan du låter barn hoppa i den.

Det ska finnas stötdämpande underlag där barn kan falla ut. Det kan vara vid öppningar som barn kan falla ut igenom eller nedanför väggar som barn kan komma upp på och över samt runt hoppborgens entréer.

Fallutrymmet ska vara fritt från personer och föremål som kan orsaka skada om ett barn faller ut ur hoppborgen. Det kan till exempel handla om staket, barnvagnar, möbler, skyltar och papperskorgar.

En hoppborg får inte användas utan övervakning av personal. Den som övervakar hoppborgen ska vara lätt att identifiera. Låt inte ditt barn hoppa i en oövervakad hoppborg.

Personalen ska bland annat se till att:

  • det inte är för många personer i borgen samtidigt
  • ingen är för lång för att få hoppa i borgen
  • barn inte använder borgen på sätt som gör att de kan ramla ur och skada sig
  • utrymma borgen och ta ned den om det börjar blåsa för mycket
  • hålla koll på att borgen hålls tillräckligt uppblåst och se till att den utryms om borgen börjar tappa luft.

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du anmäla det till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 juni 2022