Utbildning och kurser

Vad som gäller om du är missnöjd med en kurs eller utbildning eller om du ångrar dig och vill hoppa av.

Fel på kursen eller utbildningen

Hur du klagar eller får ersättning om du är missnöjd med en kurs eller utbildning du betalat för.

Ångra, avboka eller omboka en kurs eller utbildning

Vad du ska tänka på om du behöver ångra eller avboka en kurs eller utbildning.