Hantverkare och renovering

Har du planer på att renovera hemma eller bygga nytt hus och ska anlita hantverkare? Eller har du fått problem med hantverkaren du anlitat? Läs om dina rättigheter vid fel, förseningar och vad du kan göra när ni inte kommer överens om priset.

Hantverkaren har gjort fel

Vad som gäller om du är missnöjd med hantverkaren och vill reklamera.

Hantverkaren är inte klar i tid

Vad som gäller när hantverkaren inte är klar i tid.

Hantverkaren vill ha för mycket betalt

Vad som gäller om hantverkaren vill ha orimligt mycket betalt eller mer betalt än vad ni kommit överens om.

Tips när du ska anlita hantverkare

Få våra bästa tips om vad du ska tänka på innan du anlitar en hantverkare.

Tips inför att bygga hus

Tips och information till dig som ska anlita ett företag för att bygga hus.

Klaga på fel med nybyggt hus

Vad som gäller när du anlitat ett företag för att bygga ett hus eller en utbyggnad, och något med bygget gått fel.

Husbygget är inte klart i tid

Vad du kan göra om husbygget är försenat.

Rotavdrag

Vad som gäller för rotavdrag och vad du kan ha rätt till om företaget glömmer att skicka in din ansökan.

Märkning av byggprodukter

Många byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och många andra europeiska länder.

Hantverkare eller husbyggare i konkurs

Dina möjligheter om hantverkaren eller husbyggaren går i konkurs.