Råd för en kemikaliesmart vardag

Lyssna

En del saker i ditt hem, som textilier, elektronik och möbler, kan innehålla små mängder farliga kemiska ämnen. Ämnena innebär ingen större risk för dig men eftersom det är bra att minska den totala mängden kemikalier som du får i dig, och för att skydda miljön, får du här råd och tips för en mer kemikaliesmart vardag.

Tänk på det här

  • När du handlar på nätet är det tryggast att enbart handla sådant som är tillverkat för att få säljas i EU. 

  • Köp gärna begagnad textil eller tvätta nya textilier innan du använder dem för första gången.

  • Undvik varor som är märkta med orden ”antibakteriellt”, "anti-odour"eller liknande. De antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis vid tvätt och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada.

  • Leksaker är ofta säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom det finns särskilda regler för leksaker som tar hänsyn till barnen. Det är inte lämpligt att låta ett barn suga på till exempel en mobiltelefon, eftersom telefonen kan innehålla kemiska ämnen som inte är tillåtna i leksaker för små barn.

  • God ventilation minskar mängden kemiska ämnen i inomhusluften.

  • Kemikalier samlas i damm. Därför kan det vara bra att hålla dammet borta från golv där små barn kryper och leker.

Så minskar du på kemikalierna i din vardag

Det finns en ökad risk för att varor som du kan köpa utanför EU, till exempel elektronik, leksaker, heminredning och textilier, innehåller hälsoskadliga ämnen. Det beror på att varorna inte omfattas av samma lagkrav som varor i EU. Om du handlar på nätet är det därför bra att försöka ta reda på om varan är tillverkad för att kunna få säljas i EU. Du kan till exempel söka efter informationen på företagets webbplats eller fråga företaget via mejl eller telefon.

När det gäller varugrupperna leksaker och elektronik kan du titta efter CE-märkningen, eftersom det finns krav i EU om CE-märkning för dessa varugrupper, om varorna är tillverkade för att kunna få säljas i EU.

När du handlar varor i EU har du som privatperson rätt att få information om en vara innehåller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Listan kallas för kandidatförteckningen. Om du frågar efter denna information, ska den som säljer varan kunna tala om ifall den innehåller något särskilt farligt ämne och i så fall vilket. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har frågat efter informationen.

Läs mer om kandidatförteckningen på Kemikalieinspektionens webbplats

Med Kemikalieappen kan du enkelt ta reda på om en vara innehåller något särskilt farligt ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen. Kandidatförteckningen är en lista över ämnen med egenskaper som gör att de anses särskilt farliga, eftersom de kan ge allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.

Kemikalieappen finns tillgänglig för Android- och iOS. Du kan läsa mer om appen och ladda ner den på Kemikalieinspektionens webbplats.

Om Kemikalieappen på Kemikalieinspektions webbplats

När textil tillverkas används ofta stora mängder kemikalier. Kemikalierna kan påverka hälsan och förorena miljön på de platser där textilen tillverkas. En del av kemikalierna kan också finnas kvar i de kläder och hemtextilier som du köper. Tvätta därför ny textil innan användning, så undviker du att få överskottskemikalierna direkt på kroppen.

Ett annat sätt att undvika överskottskemikalier och spara på miljön är att köpa second hand. Då har många kemikalier redan tvättats och vädrats ur textilierna. Vid tillverkningen av skumgummi används vissa kemikalier som ibland kan finnas kvar i färdiga skumgummimadrasser och kuddar. Om en ny madrass luktar starkt är det bra att vädra den tills lukten har försvunnit.

Vissa varor, till exempel sportkläder, behandlas med kemiska ämnen för att minska till exempel bakterietillväxt och dålig lukt. Varan kan exempelvis vara märkt med ord som "behandlad mot dålig lukt", "for lasting freshness", "anti-odour", "hygienic protection", "antimicrobial". Men de antibakteriella ämnena försvinner vanligtvis redan efter de allra första tvättarna och kommer då ut i miljön där de kan orsaka skada. Ämnena misstänks också kunna bidra till den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Det är därför bra att undvika varor som är behandlade med antibakteriella ämnen.

Om du använder varor som de är tänkta att användas minskar du risken för att du får i dig farliga kemiska ämnen. Till exempel är det inte lämpligt att ett barn suger på nycklar, mobiltelefoner eller andra varor som inte är tillverkade för barn. Sådana varor kan innehålla ämnen som är förbjudna i leksaker, eftersom ämnena kan vara skadliga för barn. Men det kan vara bra för dig som tar hand om barn att känna till att det vanligtvis inte ska utgöra någon risk för barnet om det vid några fåtal tillfällen tuggat eller sugit på något som inte var avsett för det. Mängden kemiska ämnen som barnet kan ha fått i sig är sannolikt så liten att det inte bör utgöra någon risk. Om barnet däremot har fått i sig en farlig kemisk produkt, som till exempel lampolja, tändvätska eller propplösare behöver du direkt kontakta sjukvården.

Leksaker ska vara säkrare för barnen att leka med än andra saker, eftersom leksaker inte får innehålla vissa hälsoskadliga ämnen som får finnas i andra saker. Det är också bra att känna till att leksaker som är köpta efter år 2013 är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU skärptes kraftigt under 2013. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften när exempelvis plast åldras, när din TV eller dator används och blir varm eller när du får hem nyköpt textil eller nya byggnadsmaterial. Kemikalier samlas också i damm. Därför är det bra att hålla dammet borta, särskilt i rum där små barn kryper och leker.

Rekommendationer för luft och ventilation finns på Boverkets webbplats

Om en vara är miljömärkt kan det innebära att varan är fri från rester av vissa kemikalier, men eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höga krav är det bra att ta reda på vad märkningen står för.

Mer om miljö- och hållbarhetsmärkningar

Om du har frågor om en särskild vara eller kemisk produkt kan det vara bra att vända sig till det företag som har tillverkat produkten. Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa och miljön.

Läs mer om kemikalier på Kemikalieinspektionens webbplats