Minska risken för olyckor med kemikalier

Lyssna

Här får du information om hur du kan förebygga och minska risken för olyckor med kemikalier i ditt hem. Det är till exempel viktigt att använda kemiska produkter på rätt sätt genom att titta efter varningsmärken och att läsa instruktionerna.

Så minskar du risken

  • Titta efter varningsmärkningen och läs informationen på förpackningen innan du använder farliga kemiska produkter, som till exempel propplösare, tvättmedel och tändvätska.

  • Förvara farliga kemiska produkter samt knappcellsbatterier, oljelampor, lavalampor, lysstavar, läkemedel, e-cigarettvätska och tobak oåtkomligt för barn.

  • Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon råkar få i sig produkten. Farliga kemiska produkter ska förvaras i sina originalförpackningar.  

  • Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Barn kan få upp dessa förslutningar, det tar bara längre tid.

  • Använd enbart farliga kemiska produkter till det som de är avsedda för. Om du använder dem till annat ökar risken för hälsan eller miljön.

  • Lämna in farligt avfall på en återvinningscentral. Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall.

Mer om kemiska produkter

Det finns kemiska produkter som kan innebära en risk för allvarliga symptom redan vid minsta stänk i ögat eller mycket liten mängd i munnen eller i andningsvägarna. Olyckor med frätande produkter, som exempelvis 24-procentig ättika eller propplösare, är en vanlig orsak till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av kemikalier.

Det händer också att barn kommer åt oljelampor i hemmet och får i sig lampolja, eller att de får i sig tändvätska i samband med grillning. Om en person får i sig lampolja, tändvätska eller liknande kan det lätt glida ner i luftvägarna. Det räcker med små mängder för att få andningssvårigheter. Senare kan en så kallad kemisk lunginflammation utvecklas.

Knappcellsbatterier, som kan finnas i exempelvis gratulationskort med ljud, blinkande leksaker, termometrar och klockor, kan orsaka stor skada om ett barn sväljer batteriet och de fastnar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen. Om batteriet fastnar kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnan.

Det finns produkter som alltid ska förvaras så att det inte finns någon risk att barn kommer åt dem. Följande produkter ska förvaras oåtkomligt för barn:

  • Alla kemiska produkter som är märkta med farosymboler.
  • Knappcellsbatterier och sådant som innehåller knappcellsbatterier, exempelvis gratulationskort med ljud, klockor och febertermometrar. Batterierna kan orsaka allvarlig frätskada om ett barn sväljer det.
  • Vätskefyllda saker med olikfärgade vätskor, till exempel lavalampor och lysstavar.
  • Annat som kan leda till olyckor med barn och kemikalier, exempelvis läkemedel, e-cigarettvätska och tobak.

Läs mer råd om kemikalier du har hemma på Kemikalieinspektionens webbplats

Det finns flera saker som du kan göra för att hantera kemiska produkter på ett säkert sätt. Till att börja med är ett bra sätt att minska risken för olyckor att fundera över om du verkligen behöver en viss kemisk produkt som du överväger att köpa.

Skydda barnen

Se till att barn inte är i närheten när du ska använda en farlig kemisk produkt. Vissa kemiska produkter, exempelvis frätande propplösare, är så farliga att det kan vara bra att inte ha dem hemma överhuvudtaget i ett hem där det bor barn.

Lita inte på de så kallade barnskyddande förslutningarna. Dessa förslutningar går fortfarande för barn att få upp. Det tar bara längre tid. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt efter användning.

Varningsmärken och instruktioner

Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler som informerar om faran. Titta efter varningsmärkningen och läs instruktionerna på förpackningen, innan du köper produkten från en butik eller på nätet, så att du vet hur du ska hantera produkten på ett säkert sätt när du får hem den.

Produkter som är varningsmärkta med en dödskalle är så hälsoskadliga att de vanligtvis inte får köpas eller användas av privatpersoner. Det kan vara särskilt bra att komma ihåg när du handlar produkter över nätet, där det kanske är lättare att komma åt sådana produkter.

Produktens användningsområde

Använd enbart kemiska produkter på det sätt som de är tänkta att användas. Använd till exempel inte lim som ingrediens i hemmagjort slime, eftersom limmet inte är tillverkat med hänsyn till att barn är särskilt känsliga för kemiska ämnen. Häll inte över farliga kemiska produkter till muggar, läskflaskor eller liknande. Det ökar risken för att någon får i sig produkten.

Myggmedel, insektsmedel och bekämpningsmedel

Du som vill handla myggmedel, insektsmedel och andra bekämpningsmedel på internet behöver ta reda på om de är godkända för att få användas i Sverige. Titta efter åldersgränser när du applicerar mygg- eller fästingmedel på små barn. Applicera gärna på barnens kläder istället för på huden.

Sortera avfallet på rätt sätt

Du är skyldig att sortera ditt avfall enligt lagarna om avfall. Läs på förpackningen på kemiska produkter om hur du ska hantera produkterna och dess förpackningar när de har blivit avfall. Lämna in produkterna som farligt avfall på en återvinningscentral.

Det är företagen som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som ska se till att de är märkta och att rätt information finns på produkten.

På webbplatsen hannashus.se kan barn och ungdomar lära sig att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemiska produkter

Märkning som varnar

Det finns två sorters farosymboler. Produkter som du köper i butik ska sedan 2017 bara ha de nya farosymbolerna med vit bakgrund och röd ram. Äldre produkter som du har hemma kan ha en äldre märkning med orange bakgrund. Den märkningen har upphört och finns alltså inte på nya produkter. Syftet med de nya vita och röda symbolerna är att symbolerna ska se likadana ut i hela världen.

På Kemikalieinspektionens webbplats hittar du bilder och förklaringar till olika märkningar.

Mer om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens webbplats

När det är brådskande, ring 112. I mindre brådskande fall kan du ringa Giftinformationscentralen på 010-456 67 00. När du ringer till Giftinformationscentralen får du prata med specialutbildade apotekare. De kan ge råd och svara på allmänna och förebyggande frågor om farliga kemiska produkter. Giftinformationscentralen är öppet dygnet runt, alla dagar.

Om olyckor med kemikalier på Giftinformationscentralen