Sälja till privatperson

Säljer du som privatperson något till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Istället är det köplagen som gäller. Men köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och köparen kan göra en egen överenskommelse som gäller över lagen.

Tänk på det här när du säljer som privatperson

 • Även om du friskriver dig från ansvar för fel på det du säljer så kan köparen ha rätt att klaga och reklamera varan.

 • Du måste informera köparen om eventuella fel på varan.

Välj vad du vill läsa mer om

Det är vanligt att begagnade varor säljs med formuleringen "befintligt skick" eller något liknande uttryck. Säljer du en vara i "befintligt skick" kan köparen inte räkna med att varan är felfri. Men även om varan säljs i befintligt skick kan köparen ha rätt att klaga på den. Läs mer om när en köpare kan ha rätt att klaga på fel under rubriken "Fel på varan".

Skriv ett avtal för att undvika missförstånd. Skriv vad ni kommit överens om innan köpet.

Skriv två likadana avtal och ta varsitt. Se till att både du och köparen skriver under båda kopiorna.

I avtalet kan det till exempel bra att få med uppgifter om:

 • er som köpare och säljare
 • vad som säljs
 • skicket
 • priset
 • betalningen
 • annat ni kommit överens om.

Konsumentlagstiftningen gäller inte för privatköp. Istället gäller köplagen. Köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och köparen kan skriva ett eget avtal, eller göra en överenskommelse, som gäller över lagen.

Men även om skyddet är sämre vid privatköp kan en köpare ha rätt att klaga på varan om den är trasig eller felaktig. Det gäller även om du har sålt den i ”befintligt skick” eller med någon liknande formulering.

När kan varan ses som felaktig?

Varan kan ses som felaktig om:

 • varan inte är som du sagt
 • varan är i mycket sämre skick än köparen kunnat förutsätta, till exempel utifrån priset
 • du låtit bli att informera köparen om något allvarligt fel på varan som du kände till.

Krav köparen kan ställa om varan är felaktig

Är varan är felaktig på något av sätten ovan kan köparen ställa krav på dig.

 • I första hand kan köparen kräva att du ska åtgärda felet, till exempel genom en reparation.
 • Går det inte att åtgärda felet kan köparen kräva ett avdrag på priset. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar köparen att få felet åtgärdat.
 • Om varken en reparation eller ett prisavdrag är aktuellt kan köparen kräva att få häva köpet. Det innebär att du får lämna tillbaka pengarna till köparen och att du får tillbaka varan.
 • Köparen kan också kräva skadestånd från dig om köparen kan bevisa att hen har fått merkostnader på grund av felet. Köparen måste i så fall kunna bevisa vilka kostnader hen haft och att kostnaderna har en direkt koppling till felet.

Det finns ingen ångerrätt enligt lag vid köp mellan privatpersoner. För att det ska finnas ångerrätt måste du och köparen ha kommit överens om det innan köpet.

Ansvaret för varan går över från dig till köparen när varan är avlämnad. När en vara anses vara avlämnad beror på hur varan transporteras.

Om köparen hämtar varan

Hämtar köparen varan hos dig, eller på en annan plats ni kommit överens om, går ansvaret för varan över till köparen när hen hämtat den.

Om säljaren transporterar varan till köparen

Transporterar du varan till köparen är varan avlämnad när du överlämnat den till köparen. Köparen tar då över ansvaret för varan.

Om varan skickas med ett transportföretag

Sker transporten med hjälp av ett transportföretag anses varan avlämnad till köparen när du lämnar den till transportören. Skadas en vara under transporten är det inte ditt ansvar. Då får köparen kräva ersättning från transportföretaget.

Men när en vara lämnas till ett transportföretag och transporten sker inom samma ort sker är varan avlämnad först när varan har överlämnats till köparen. Då är det du som ansvarar för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportföretaget.

Det finns en bestämmelse i köplagen om att både köpare och säljare har så kallad vårdplikt. Det innebär att om en vara inte hämtas i tid av köparen ska du som säljare ta hand om varan åt köparen. Detsamma gäller om köparen fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den till dig. Tills detta sker ska köparen ta hand om varan åt dig.

Hamnar du och köparen i en tvist ni inte kan lösa är det en domstol, i första hand tingsrätten, som kan pröva tvisten mellan dig och köparen.

I ett sådant läge kan det vara värt att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att reda ut vilka möjligheter du har. Innan du gör det kan du kolla upp om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan rättsskyddet i försäkringen täcka vissa kostnader för exempelvis juridiskt ombud.

Om tvistlösning i domstol

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid köp mellan privatpersoner. Därför kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du vända dig till någon kunnig inom privatköp och köplagen, till exempel en jurist.

Kommunens konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024