Telefonförsäljning – vilka regler gäller?

Lättläst

Det finns regler om telefonförsäljning som skyddar dig. Reglerna står i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Företagen måste följa dessa regler. Du har till exempel 14 dagars ångerrätt. Företaget måste även få ett skriftligt godkännande från dig.

Kort om regler för telefonförsäljning

 • Företaget måste få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska vara giltigt.

 • Du har som regel 14 dagars ångerrätt när du ingått avtal via telefon.

 • Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster, till exempel försäkringar.

 • Du kan anmäla aggressiv eller olämplig telefonförsäljning till Konsumentverket.

Läs mer om dina rättigheter vid telefonförsäljning

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste få ett skriftligt godkännande från dig. Det står i lagen.

Har du inte godkänt köpet gäller inte köpet. Då behöver du inte betala.

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Ringer du själv upp företaget behövs inte ditt skriftliga godkännande för att köpet ska gälla.

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till?

Du kan godkänna ett köp du gör via telefon på olika sätt.

Du kan till exempel:

 • skriva under ett papper du får hemskickat
 • godkänna avtalet via e-post eller sms
 • godkänna via e-legitimation, som till exempel bank-ID.

Du ska alltid få tid att bestämma dig efter telefonsamtalet. Företaget får alltså inte be dig godkänna köpet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du godkänt skriftligen och att det skett efter samtalet.

Vill företaget ha betalt ändå?

Kräver företaget att du betalar trots att du inte godkänt köpet kan du protestera. Det är viktigt att du protesterar mot en faktura skriftligen. Du kan till exempel skicka ett mejl.

Bestrida felaktig faktura

Undantag från skriftlighetskravet

Det finns några undantag från regeln om att du ska godkänna köp. Spel och lotterier är ett exempel.

Tackar du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla.

När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt.

Ett företag som använder telefonförsäljning ska ge dig tydlig information om sitt erbjudande och vilka villkor som gäller. Företaget måste även informera dig om att samtalet har ett försäljningssyfte.

Du ska få information om:

 • vad det är för företag
 • vilka varor eller tjänster som säljs
 • telefonförsäljarens namn
 • om försäljaren är anställd av företaget eller arbetar på uppdrag av företaget.

När du blir uppringd av en telefonförsäljare har du som regel 14 dagars ångerrätt. Det står i lagen.

När du använder din ångerrätt behöver du inte längre genomföra köpet. Du har rätt att få tillbaka pengarna du betalat. Däremot kan du behöva betala för returfrakten, men bara om företaget informerat om det.

Har du köpt en vara? Då börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan.

Har du köpt en tjänst? Då börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet.

Infaller den sista av de 14 dagarna under en lördag, söndag eller en helgdag? Då förlängs tiden du kan ångra dig, så att den även gäller nästkommande vardag.

Ångerrätten kan förlängas

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna ska börja räknas:

 • Om det finns ångerrätt.
 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig.
 • Hur du går tillväga för att ångra dig.
 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär.

Har företaget inte gett dig information om alla punkter ovan kan du ångra dig även om det gått mer än 14 dagar. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år.

Det är företaget som ska kunna bevisa att du fått all information om ångerrätten.

Så ångrar du dig

På vår sida om ångerrätt kan du kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens.

Om ångerrätt och hur du använder den

Undantag från ångerrätt

Det finns några undantag från ångerrätten. Spel och lotterier är ett exempel där du inte har någon ångerrätt.

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster.

Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar.

Ångerrätt på finansiella tjänster

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du kan ångra köpet att räknas från dagen efter du ingick avtalet, men tidigast från den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form.

Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar.

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Du är i en sådan situation inte skyldig att betala företaget om du tackat ja.

Undantag från ångerrätten

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande:

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel.
 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre.

Vill du uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra en anmälan till Konsumentverket.

Du kan till exempel anmäla om:

 • ett företag inte följt reglerna om skriftligt godkännande
 • företaget har varit otydliga med villkoren för varan eller tjänsten.

Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Det kan vara om företaget:

 • medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället
 • har aggressiva eller påstridiga säljare
 • skickar en vara utan att du beställt
 • skickar en faktura utan att du beställt
 • medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka.

Konsumentverket hjälper inte dig i ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för vårt tillsynsarbete. Vi kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Vill du ha vägledning eller prövning i ditt personliga ärende?

Du kan kontakta Konsumentverkets vägledning eller din kommunala konsumentvägledning.

Hitta kontaktuppgifter

Kommer du och företaget inte överens kan du ha möjlighet att få ärendet prövat hos myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). På ARN:s webbplats kan du läsa mer och göra en anmälan.

ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Då behöver du betala en ansökningsavgift och kan behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024