Köpa av privatperson – vad gäller vid köp mellan privatpersoner?

När du köper något av en privatperson har du inte samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det kan du ha rätt att klaga på en felaktig vara. Det är köplagen som gäller, men lagen är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal och göra en egen överenskommelse som gäller över köplagen.

Tänk på det här vid privatköp

 • Det kan vara bra att själv undersöka varan innan du bestämmer dig för om du vill köpa den.

 • Undersök alltid varan om du blir uppmanad av säljaren att göra det.

 • Skriv gärna ett avtal där det framgår vad ni kommit överens om kring bland annat pris och varans skick.

 • Du kan ha rätt att reklamera en vara till säljaren även om säljaren har friskrivit sig från ansvar för fel.

Det här gäller för dig som köpare

När du köper något av en privatperson är det bra att själv undersöka och kontrollera varan för att vara säker på om du vill köpa den eller inte.

Det finns dock inget direkt krav att undersöka varan innan köpet i köplagen. Det som står i lagen är att du som köparen inte kan klaga på fel som du kan antas ha känt till vid köpet. Det står också att om säljaren sagt åt dig att undersöka men du struntat i det kan du inte klaga på fel du kunnat upptäckt vid en undersökning.

När du köper en vara i en butik har du rätt till kvitto. Det kan du inte kräva när du handlar av en privatperson. Men för att undvika missförstånd är det bra att ni skriver ner vad ni kommit överens om.

Skriv två likadana avtal och ta varsitt. Både du och säljaren ska skriva under båda kopiorna.

I avtalet kan det till exempel vara bra att få med uppgifter om:

 • er som köpare och säljare
 • vad som säljs
 • skicket
 • priset
 • betalningen
 • annat ni kommit överens om.

Du har sämre skydd när du köper en vara av en privatperson än av ett företag. Konsumentlagstiftningen gäller inte för privatköp. Istället är det köplagen som gäller. Köplagen är inte tvingande. Det betyder att du och säljaren kan skriva ett eget avtal, eller göra en överenskommelse, som gäller över lagen.

Men även om ditt skydd är sämre vid privatköp kan du ha rätt att klaga på varan om den är trasig eller felaktig. Det gäller även om säljaren har sålt den i ”befintligt skick” eller med liknande formulering.

Varan kan ses som felaktig om:

 • varan inte är som säljaren informerat dig
 • varan är i mycket sämre skick än du kunnat förutsätta, till exempel utifrån varans pris
 • säljaren har låtit bli att berätta för dig om något allvarligt fel på varan som säljaren kände till.

Om varan är felaktig har du rätt att ställa krav på säljaren:

 • I första hand kan du kräva att säljaren reparera varan eller ge dig en likvärdig vara istället för den felaktiga.
 • Är det inte möjligt att åtgärda felet eller ge dig en likvärdig vara kan du kräva att få ett prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar att få felet åtgärdat.
 • Är inte ett prisavdrag aktuellt kan du kräva att få häva köpet. Det innebär att du får lämna tillbaka varan till säljaren och att du får tillbaka pengarna.
 • Du kan också kräva skadestånd från säljaren om du kan bevisa att du har fått merkostnader på grund av felet. Du måste i så fall kunna bevisa vilka kostnader du haft och att de kostnaderna har en direkt koppling till felet.

Kontakta säljaren om det är fel på varan och du vill reklamera den. Förklara varför du anser att varan är felaktig och vilka krav du har på säljaren. Det är bra att klaga skriftligen så du har bevis. Du kan till exempel skicka e-post eller sms.

I vissa fall säljs varor med en garanti. Det är inte säkert att en ursprunglig garanti följer med varan när du köper den av en annan privatperson. Det kan vara så att endast personen som har köpt varan från företaget kan använda garantin. Om garantin följer med till den nya ägaren eller inte beror på vad garantivillkoren säger.

För att veta vad som gäller måste du alltså läsa garantivillkoren. Om du inte har tillgång till villkoren kan du vända dig till företaget som sålde varan.

Har säljaren lovat dig en garanti och företaget säger nej är det till säljaren du får ställa dina krav.

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du köper något av en privatperson. För att du ska ha möjlighet att ångra ditt köp måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Ansvaret för varan går över från säljaren till köparen när varan är avlämnad. När en vara anses vara avlämnad beror på hur varan kommer till dig.

Om du hämtar varan

Om du hämtar varan hos säljaren, eller på en plats ni kommit överens om, går ansvaret för varan över till dig när du hämtat den.

Om säljaren transporterar varan till dig

Om säljaren transporterar varan till dig av säljaren är varan avlämnad först när den överlämnas till dig. Du tar då över ansvaret för varan.

Om varan skickas med ett transportföretag

När transporten sker med hjälp av ett transportföretag anses varan avlämnad till dig när säljaren lämnar den till transportören. Skadas eller försvinner varan på väg till dig kan du inte klaga till transportföretaget om det är säljaren som ordnat med frakten. Du kan endast reklamera, klaga, till transportföretaget om det är du som har ett avtal med dem.

Har du inget avtal med transportföretaget kan du ändå prova att kontakta dem för att se om de kan hjälpa dig på något sätt. Kontakta även säljaren för att se om hen kan hjälpa dig i kontakten med transportföretaget.

Via transportföretag och inom samma ort

När en vara lämnas till ett transportföretag och transporten sker inom samma ort sker avlämnandet först när varan har överlämnats till dig. Säljaren ansvarar då för eventuella transportskador och får kräva ersättning från transportföretaget.

Enligt köplagen har både köpare och säljare en så kallad vårdplikt. Det betyder att säljaren ska ta hand om varan åt dig om du inte hämtar den i tid. Detsamma gäller om du fått varan, men av någon anledning ska lämna tillbaka den. Tills dess ska du ta hand om varan åt säljaren.

Hur länge som man behöver ta hand om varan står inte i lagen. Det är något som måste avgöras från fall till fall. Däremot säger lagen att den som tar hand om varan till slut kan ha rätt att sälja varan, om det inte hämtas. Det skulle exempelvis kunna bli aktuellt om det dröjer oskäligt lång tid eller att det är väldigt besvärligt att förvara varan.

Har du betalat för en vara men inte fått den, kan det vara fråga om bedrägeri. Börja med att kontakta säljaren och efterfråga din vara eller pengarna tillbaka. Hjälper inte det bör du göra en anmälan till polisen.

Om bedrägeri på Polisens webbplats

Konsumentlagstiftningen gäller inte vid köp mellan privatpersoner. Därför kan Konsumentverkets vägledare bara ge grundläggande information om dina rättigheter och skyldigheter.

Behöver du djupare information eller vill diskutera ditt enskilda fall? Då kan du vända dig till någon kunnig inom privatköp och köplagen, till exempel en jurist.

Kommunens konsumentvägledning

Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

Hamnar du och säljaren i en tvist ni inte kan lösa är det en domstol, i första hand tingsrätten, som kan pröva tvisten.

I ett sådant läge kan det vara värt att kontakta en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att reda ut vilka krav du kan ställa och vilka möjligheter du har. Du kan kolla om du har något rättsskydd via ditt försäkringsbolag. Ibland kan rättsskyddet i försäkringen täcka vissa kostnader för exempelvis juridiskt ombud.

Mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024