تحویل دیرهنگام خدمات

Sen leverans av tjänst - Persiska

شرکت ارایه دهنده خدمات باید سرویس خود را در زمانی که قول داده و توافق کرده اید به پایان برساند. در صورت نبود زمان مشخص، با توجه به نوع خدمات، سرویس باید در مدت زمان معقولی به اتمام برسد.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

خدمات تحت پوشش قانون خدمات مصرف کننده

این اطلاعات در باره خدمات تحت پوشش قانون خدمات مصرف کننده است. این قانون شامل موارد زیر است:

 • کار روی چیزهای منقول. به عنوان مثال، تعمیر ماشین یا تلویزیون.

 • کار در املاک و مستغلات، ساختمان ها یا سایر تأسیسات در زمین یا آب یا سایر املاک و مستغلات. به عنوان مثال، تعمیرات خانه یا کارهای نقاشی.

 • نگهداری از وسایل منقول. به عنوان مثال، نگهداری مبلمان یا نگهداری قایق.

این قانون در مورد روشهای درمانی روی حیوانات یا انسانها مانند دامپزشکی یا خدمات آرایشگری اعمال نمی شود. همچنین برای کارهای نقل و انتقال، مانند انتقال مبل، اعمال نمی شود.

چه زمانی ارایه یک سرویس با تأخیر محسوب می شود؟

طبق قانون خدمات مصرف کننده، در صورت بروز هر یک از شرایط زیر، یک سرویس با تأخیر محسوب می شود:

 • اگر سرویس در مدت زمانی که قول داده شده یا توافق کرده اید انجام نشود

 • هیچ زمان قول داده شده ای برای اتمام خدمات وجود ندارد، اما خدمات با توجه به دامنه و ماهیت آن در یک زمان معقول انجام نمی شود

در صورت تاخیر چه چیزی می توانید از شرکت بخواهید؟

قانون خدمات مصرف کننده بر آنچه شما می توانید مطالبه کنید، ناظر است.

شرکت باید خدمات را کامل کند

شما حق دارید از این شرکت بخواهید سهم خود از توافق نامه را حفظ کند و کار را به پایان برساند. در عین حال، شما این فرصت را دارید که بخاطر هزینه هایی که در اثر تأخیر متحمل شده اید، غرامت بخواهید و از پرداخت خودداری کنید. اگر خدماتی که قرار است ارایه شود در مدت زمان توافق شده شروع نشده باشد، شما از همان حقوق گفته شده برخوردار هستید.

فسخ در صورت تاخیری که از اهمیت زیادی برخوردار است

فسخ قرارداد häva avtalet به این معنی است که کار قطع شده و شما مجبور به پرداخت هزینه خدمات نیستید. شرکت نیز تعهدی برای تکمیل کار ندارد. برای اینکه شما حق فسخ قرارداد داشته باشید، تأخیر باید برای شما از اهمیت زیادی برخوردار باشد - یا همانطور که در قانون آمده است از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به عنوان مثال، ممکن است این تأخیر تأثیر عمده ای در زندگی روزمره شما داشته باشد. شما کسی هستید که باید بتوانید اثبات یا استدلال کنید که چرا تأخیر برای شما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

حق لغو سفارش

علاوه بر فسخ، لغو سفارش avbeställning روش دیگری برای خروج از توافق نامه است. تا زمانی که سرویس کامل نشده باشد، لغو سفارش حق شما است که طبق قانون خدمات مصرف کننده بشما داده شده است. این حق اگر تأخیر قابل توجه نباشد اما با این همه شما می خواهید از توافق دور شوید می تواند یک گزینه باشد. مهم است که بدانید در صورت لغو سفارش، شما ملزم به پرداخت هزینه کارهایی هستید که قبلاً انجام شده است و کارهایی که علی رغم لغو سفارش باید انجام شود. این شرکت همچنین ممکن است مستحق جبران سود از دست رفته باشد، یعنی به این دلیل که آنها نتوانسته اند کار دیگری بگیرند. با این حال، این به شرکت بستگی دارد که اثبات کند آنها کار را قبل از لغو شما انجام داده اند. حتی در مواردی که شرکت از قبل هزینه انصراف را تعیین کرده است، آنها باید بتوانند اثبات کنند که کار انجام شده است و هزینه انصراف در رابطه با کار انجام شده معقول است.

حق خودداری از پرداخت

اگر شرکت خدمات را در زمان مورد توافق شروع یا تکمیل نکرده است، شما حق دارید بخشی یا کل پرداخت را به عنوان وثیقه نگه دارید. این به عنوان وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن شرکت و ایمنی شما محسوب می شود. آن بخشی از پرداخت را که نگه میدارید باید مربوط به کاری باشد که باید انجام شود. در اصل، این بدان معنی است که شما می توانید از پرداخت مبلغ بزرگی خودداری کنید تا بتوانید هزینه استخدام یک شرکت دیگر برای انجام کار را پوشش دهد. مهم است که شما کتباً به شرکت اطلاع دهید که از پرداخت وجه خودداری می کنید و اینکه چرا اینکار را میکنید. شما میتوانید برای نمونه یک ایمیل برای آنها بفرستید.

غرامت ناشی از تأخیر

این آن شرکت است که باید هزینه های احتمالی که شما به دلیل تاخیر در کار متحمل میشوید را بپردازد. نمونه هایی از هزینه ها می تواند اینها باشد:

 • از دست دادن درآمد اگر مجبورید برای پذیرش شرکت در خانه باشید

 • پرداخت به شرکت های دیگری که به دلیل تأخیر در ارائه خدمات فعلی مجبور به انتظار برای کار خود هستند (به عنوان مثال هنگامی که در کارهای بزرگتر چندین شرکت در پروژه شرکت دارند)

طبق قانون، شما می توانید برای هزینه های واقعی و نه برای ناراحتی و دردسر و یا زمانی که برای شکایت صرف کرده اید، غرامت بگیرید. شما باید بتوانید اسنادی مانند رسیدها، فاکتورها یا سایر مدارک را در مورد هزینه های خود نشان دهید و هزینه ها باید منطقی باشد و ارتباط مستقیم با ایراد داشته باشد.

برای شرکت نامه بنویسید و تقاضا کنید که کار به پایان برسد

بطور کتبی با شرکت تماس بگیرید، به عنوان مثال از طریق ایمیل یا پیامک و خواستار تکمیل کار شوید. بنویسید که در چه تاریخی قرار بود کار به پایان برسد(اگر موعد تحویل بشما وعده داده شده بود)، و توضیح دهید که چرا مهم است که کار در اسرع وقت انجام شود. همچنین می توانید حداکثر تاریخی را برای زمان انجام کار درخواست کنید. فقط درصورتی که تأخیر برای شما از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد می توانید خواستار اجازه فسخ توافق نامه شوید.

اگر می خواهید قرارداد را فسخ کنید

هنگامی که توافق را خاتمه می دهید، مهم است که به طور کتبی با شرکت تماس بگیرید، به عنوان مثال از طریق ایمیل یا پیامک. توضیح دهید که به دلیل تأخیر می خواهید قرارداد را فسخ کنید، و اینکه چرا این تاخیر برای شما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر هزینه کار را پرداخت کرده اید و فکر می کنید توافق نامه باید به طور کامل فسخ شود، می توانید از شرکت تقاضای بازپرداخت کنید.

بعضی اوقات فقط بخشی از توافق فسخ می شود

در برخی شرایط ممکن است فقط بخشی از توافق فسخ شود، به عنوان مثال اگر می توانید از کار انجام شده بهره مند شوید. در این صورت برای آن بخش از کار که انجام شده است می پردازید.

اگر با شرکت به توافق نمیرسید

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با Hallå konsument (سلام مصرف کننده) تماس بگیرید. ما یک سرویس کشوری اطلاع رسانی هستیم که می تواند در مورد حقوق شما و اینکه چه گزینه هایی در ادامه در دسترس شماست اطلاعاتی بشما ارائه دهد. ما راهنمایی مستقلی ارائه می دهیم و بنابراین نمی توانیم موضوع اختلاف شما را ارزیابی و داوری کنیم یا اختلافات را حل کنیم یا با شرکت ها برای شما تماس بگیریم.

اطلاعات تماس با Hallå konsument

اگر شما و شرکت به توافق نمی رسید، در بسیاری از موارد می توانید برای رسیدگی به اختلافات به شورای عمومی رسیدگی به شکایات مصرف ‌کنندگان یاAllmنnna reklamationsnنmnden (ARN) مراجعه کنید. این کار رایگان است.

اطلاعات بیشتر در مورد شکایت به ARN در وب سایت:

برای اینکه بتوانید به ARN شکایت کنید، شرکت باید به تمام درخواست شما یا بخشی از آن پاسخ منفی داده باشد، یا اصلاً پاسخی نداده باشد.

Sen leverans av tjänst 

Företaget ska slutföra tjänsten inom den tid som företaget har utlovat eller som ni har kommit överens om. Om det inte finns någon utlovad tid ska tjänsten vara slutförd inom rimlig tid med tanke på vilken typ av tjänst det är.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

 • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

 • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket