Inställt flyg

پرواز لغو شده - Persiska

اگر پرواز شما لغو شود، ممکن است از حق جبران خسارت وارده و کمک از سوی شرکت هواپیمایی برخوردار باشید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد میزان جبران خسارت و چگونگی ادامه کار در صورت رد ادعای شما از جانب شرکت هواپیمایی به شما ارائه می شود.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

با استفاده از ابزار رایگان ما موسوم به Flygkalkylatorn (ماشین حساب پرواز) اطلاعات مربوط به پرواز

خود را پر می کنید تا بفهمید چه حقوقی دارید. ماشین حساب پرواز همچنین شما را به وب سایت شرکت هواپیمایی مربوطه هدایت می کند تا بتوانید درخواست خود را از راه وب سایت آنان برایشان بفرستید.

ماشین حساب پرواز را در اینجا ببینید

ماشین حساب پرواز به سوئدی و انگلیسی است. اگر نمی توانید درخواست جبران خسارت خود را از طریق وب سایت شرکت هواپیمایی برایشان بفرستید می توانید از فرم شکایت اتحادیه اروپا استفاده کنید و از طریق ایمیل یا نامه به شرکت هواپیمایی ارسال کنید. این فرم به زبان سوئدی و انگلیسی موجود است.

فرم به سوئدی

فرم به انگلیسی

اگر شرکت هواپیمایی سوئدی نیست یا آن رویداد در کشوری غیر از سوئد رخ داده است از فرم انگلیسی استفاده کنید. نسخه ای از فرم ارسال شده به شرکت هواپیمایی را ذخیره کنید. اگر می خواهید هزینه های پرداختی خود را جبران کنید، مهم است که مدارکی مانند رسیدها را پیوست درخواست جبران خسارت خود بفرستید، که نشان دهد چه هزینه هایی را شامل می شود.

منتظر پاسخ شرکت هواپیمایی باشید

پس از آنکه شکایت خود را برای شرکت هواپیمایی ارسال کردید باید منتظر پاسخ این شرکت باشید. دریافت جواب معمولاً چند هفته طول می کشد اما اگر بیش از شش هفته گذشت و پاسخی دریافت نکردید می توانید به اقدامات خود ادامه دهید.

قوانین ویژه در اتحادیه اروپا برای پروازهای لغو شده

در محدوده اتحادیه اروپا، قوانین خاصی برای پروازها وجود دارد، که ممکن است هنگام تأخیر یا لغو پرواز، به شما کمک کند. همچنین ممکن است حق جبران خسارت به صورت مبلغی ثابت به یورو را داشته باشید. در موارد زیر، قوانین اتحادیه اروپا اعمال می شود:

 • هنگام پرواز از یک فرودگاه در محدوده اتحادیه اروپا.

 • هنگام پرواز از یک فرودگاه خارج از محدوده اتحادیه اروپا به یک فرودگاه در داخل محدوده اتحادیه اروپا با یک شرکت هواپیمایی ثبت شده در اتحادیه اروپا.

این قوانین در مورد نروژ، ایسلند و سوئیس نیز مانند تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعمال می شود. اگر پرواز شما تحت قوانین اتحادیه اروپا نباشد، حق دریافت غرامت به صورت مبلغ ثابت را ندارید. در مقابل ممکن است حق جبران هزینه های متحمل شده خود را داشته باشید.

همیشه حق رزرو دوباره یا بازپرداخت بهای بلیت را دارید

هنگامی که پروازتان لغو می شود و آن پرواز تحت قوانین EU قرار داشت، شما همیشه حق انتخاب یکی از گزینه های زیر را دارید:

 • رزرو مجدد برای پرواز با هواپیمای احتمالی بعدی یا پرواز در زمانی دیگر

 • بازپرداخت بهای بخشی از بلیت که قادر به استفاده از آن نیستید

شرکت هواپیمایی باید همیشه انتخاب بین رزرو مجدد و بازپرداخت را به شما پیشنهاد دهد. این امر صرف نظر از دلیل لغو پرواز و صرف نظر از اینکه چه زمانی شما اطلاعات لغو پرواز را دریافت کرده اید، اعمال می شود.

رزرو دوباره

در صورت رزرو دوباره سفر، باید آن را به یک سفر مشابه عوض کرد. اگر بیش از دو ساعت باید منتظر بمانید، شرکت هواپیمایی باید متناسب با زمان انتظار غذا و نوشیدنی رایگان به شما ارائه دهد. همچنین شرکت هواپیمایی باید به شما اطلاع دهد که چه حقوقی دارید. اگر برای پرواز احتمالی بعدی رزرو مجدد را انتخاب کرده اید و این بدان معناست که یک یا چند شب در فرودگاه یا در مقصد اقامت دارید، شرکت هواپیمایی مسئول اقامت شبانه در هتل ها خواهد بود.

بازپرداخت بهای بلیت

در صورت انتخاب بازپرداخت، شرکت هواپیمایی موظف است ظرف 7 روز هزینه بلیت شما را جبران کند. بازپرداخت باید به صورت نقدی، از طریق انتقال بانکی یا چک انجام شود. اگر با آن موافق باشید، بازپرداخت می تواند از طریق رسیدهای اعتباری که بعدا بتوان با آن بلیت دیگری خرید یا به روش دیگری نیز انجام شود. بازپرداخت بهای بلیت به این معنی است که توافق با شرکت هواپیمایی فسخ شده است و شما مسئولیت رسیدن به خانه را دارید. سپس شرکت هواپیمایی مجبور نیست مثلاً هزینه غذا، نوشیدنی یا هتل را بپردازد.

حق شما برای جبران خسارت مالی

در صورت لغو پرواز، دو نوع پرداخت برای خسارت مالی وجود دارد که به شما تعلق می گیرد. یکی برای جبران خسارت یا kompensation و دیگری برای دادن تاوان یا skadestهnd.

جبران خسارت یا kompensation

اگر پرواز شما تحت قوانین اتحادیه اروپا باشد، ممکن است حق جبران خسارت به صورت مبلغ ثابت به یورو را داشته باشید. غرامت در نظر گرفته شده برای جبران زمان از دست رفته شما است. میزان حق شما بستگی به طول پرواز دارد:

 • 250 یورو برای همه پروازهای حداکثر 1500 کیلومتری.

 • 400 یورو برای تمام پروازهای درون اتحادیه اروپا بیش از 1500 کیلومتر و برای همه پروازهای دیگر بین 1500 تا 3500 کیلومتر.

 • 600 یورو برای سایر پروازهای تحت پوشش قوانین اتحادیه اروپا.

طول پرواز از نقطه شروع تا مقصد نهایی شما محاسبه می شود، بدون توجه به اینکه در کجا توقف کرده اید و تاخیر در کجا رخ داده است. حق شما برای جبران خسارت با توجه به زمان اطلاع شما از زمان سفر جدید و تفاوت زمانی آن با زمان اصلی تعیین می شود. در موارد زیر حق جبران خسارت را ندارید:

 • وقتی اطلاعات مربوط به تغییر پرواز را 14 روز یا بیشتر قبل از عزیمت برنامه ریزی شده دریافت کرده اید.

 • وقتی 7-13 روز قبل از عزیمت برنامه ریزی شده از تغییر مطلع شوید و زمان عزیمت جدید شما حداکثر 2 ساعت قبل از زمان عزیمت اصلی و زمان ورود جدید شما حداکثر 4 ساعت بعد از زمان ورود اصلی باشد.

 • زمانی که اطلاعات مربوط به تغییر را کمتر از 7 روز قبل از عزیمت برنامه ریزی شده دریافت کرده باشید و زمان عزیمت جدید شما حداکثر 1 ساعت قبل از عزیمت اصلی و زمان ورود جدید شما حداکثر 2 ساعت پس از زمان ورود اصلی شما باشد.

تاوان یا skadestånd

صرف نظر از اینکه پرواز شما تحت قوانین اتحادیه اروپا باشد یا خیر، ممکن است حق جبران هزینه های ناشی از لغو پرواز را داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است مجبور شده باشید در فرودگاه غذا بخرید، یک شب هتل را از دست بدهید یا درآمد خود را از دست بدهید. شما باید بتوانید هزینه های متحمل شده خود را ثابت کنید و این هزینه ها باید به تأخیر مربوط باشد. کلیه رسیدهای هزینه خود را به عنوان مدرک نگهدارید. شما نمی توانید برای رنج روحی، ناراحتی ناشی از انتظار کشیدن، احساس ناخوشایند داشتن یا ناراحتی های مشابه ناشی از لغو پرواز، غرامت مالی دریافت کنید.

در این موارد، شما حق دریافت غرامت مالی را ندارید

اگر پروازی به دلیل شرایط فوق العاده تاخیر داشته یا لغو شود شرکت هواپیمایی موظف به پرداخت خسارت مالی به صورت مبلغ ثابت به یورو نیست. منظور از شرایط فوق العاده، حوادثی است که خارج از کنترل شرکت هواپیمایی

است و حتی در صورت انجام تمام اقدامات معقول، نمی توان از آنها جلوگیری کرد. هیچ موقعیت خاصی وجود ندارد که همیشه به عنوان شرایط فوق العاده محسوب شود، شرایط فوق العاده باید مورد به مورد ارزیابی شود. اما نمونه هایی از شرایط وجود دارد که می تواند فوق العاده باشد:

 • بی ثباتی سیاسی

 • شرایط آب و هوایی که پرواز را غیر ممکن می کند

 • خطرات امنیتی

 • کمبودهای پیش بینی نشده در ایمنی پرواز

 • هنگامی که اعتصابی وجود دارد که بر فعالیت های شرکت هواپیمایی تأثیر بگذارد.

ایراد فنی هواپیما معمولاً به عنوان شرایط فوق العاده محسوب نمی شوند. این به شرکت هواپیمایی بستگی دارد که ثابت کند پرواز با تاخیر یا لغو شده به دلیل شرایط فوق العاده بوده است. شرکت هواپیمایی همچنین باید بتواند ثابت کند که آنها تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تأخیر یا لغو پرواز انجام داده اند.

اگر شرکت هواپیمایی به شرایط فوق العاده / فورس ماژور ارجاع دهد

اتفاق می افتد که شرکت های هواپیمایی به شرایط فوق العاده ارجاع میدهند و از این رو غرامتی پرداخت نمی کنند. در مرحله اول، شرکت هواپیمایی خود آنچه را اتفاق افتاده ارزیابی می کند و تصمیم می گیرد که آیا غرامت پرداخت کند یا خیر. اگر با ارزیابی شرکت هواپیمایی موافق نیستید، مراجعی وجود دارند که می توانید درخواست خود را برای ارزیابی رایگان و بی طرفانه برای آنها بفرستید.

برای ارزیابی درخواست خود اینگونه عمل کنید

اینکه کدام مرجع باید به درخواست شما رسیدگی کند از جمله به نوع غرامتی که شما میخواهید و نیز به کشوری که مشکل پروازی در آنجا بوجود آمد بستگی دارد. با ما تماس بگیرید و ما به شما اطلاع خواهیم داد که به کجا می توانید مراجعه کنید. اطلاعات تماس با Hallه konsument

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för inställt flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • när du flyger från en flygplats inom EU. 

 • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder. 

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Alltid rätt till ombokning eller återbetalning 

När ditt flyg blir inställt, och det omfattas av EU-reglerna, har du alltid rätt till något av följande alternativ: 

 • ombokning till nästa möjliga flyg eller till ett senare tillfälle 

 • återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja 

Flygbolaget ska alltid erbjuda dig valet mellan ombokning och återbetalning. Det gäller oavsett orsak till att flyget ställs in, och oavsett när du fick informationen om att flyget var inställt. 

Ombokning 

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Måste du vänta i mer än två timmar ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har. Om du har valt att bli ombokad till nästa möjliga flyg och det innebär att du blir kvar på flygplatsen eller på resmålet en eller flera nätter, ska flygbolaget stå för övernattning på hotell. 

Återbetalning 

Om du väljer återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka din biljettkostnad inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

En återbetalning av biljetten betyder att avtalet med flygbolaget avslutas, och att du själv ansvarar för att ta dig hem. Då behöver flygbolaget inte stå för till exempel mat, dryck eller hotellkostnader.

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg blir inställt. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat. Hur stort belopp du har rätt till beror på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination, oavsett om och var du har mellanlandat och var förseningen skedde.  

Din rätt till kompensation avgörs av när du fick besked om den nya restiden och hur mycket den skiljer i tid från den ursprungliga tiden. I följande fall har du inte rätt till kompensation: 

 • när du har fått information om ändringen 14 dagar eller mer innan planerad avresa. 

 • när du har fått information om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden. 

 • när du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 1 timme innan den ursprungliga avresan och din nya ankomsttid är senast 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid. 

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det inställda flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det inställda flyget. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd.  

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure 

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket