از سرویس نادرست شکایت کنید

Reklamera en tjänst - Persiska

reklamera به این معنی است که شما برای شکایت در مورد ایرادهای موجود در سرویس ارایه شده بشما با شرکت ارایه دهنده آن خدمات تماس می گیرید. حداقل سه سال وقت دارید که از ایرادها شکایت کنید.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

خدماتی که تحت پوشش قانون خدمات مصرف کننده است

این اطلاعات در مورد خدمات تحت پوشش قانون خدمات مصرف کننده است. این قانون شامل موارد زیر است:

  • کار روی چیزهای منقول. به عنوان مثال، تعمیر ماشین یا تلویزیون.

  • کار در املاک و مستغلات، ساختمان ها یا سایر تأسیسات در زمین یا آب یا سایر املاک و مستغلات. به عنوان مثال، تعمیرات خانه یا کارهای نقاشی.

  • نگهداری از وسایل منقول. به عنوان مثال، نگهداری مبلمان یا نگهداری قایق.

این قانون در مورد روشهای درمانی روی حیوانات یا رفتار با انسانها مانند دامپزشکی یا خدمات آرایش گری اعمال نمی شود. همچنین برای کارهای نقل و انتقال، مانند انتقال مبل، اعمال نمی شود.

چه زمانی خدمات ارایه شده نادرست است؟

اگر نتیجه مطابق با توافق شما و شرکت نباشد، می توان یک سرویس را نادرست دانست. همچنین ایراد می تواند مربوط به انجام نگرفتن حرفه ای کار باشد، به عنوان مثال اگر کار با بی احتیاطی انجام شده باشد یا کاستی هایی وجود داشته باشد. این واقعیت که کار به صورت حرفه ای انجام می شود به این معنی است که نتیجه باید مطابق با آنچه از یک متخصص آگاه و جدی انتظار می رود مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، باید بتوانید تصور کنید که این شرکت از رهنمودها و توصیه هایی صنفی که در آن فعالیت می کند، پیروی می کند.

چه مدت وقت داریم که از ایرادی شکایت کنیم؟

اینکه چه مدت وقت دارید که از ایرادها شکایت کنید، به نوع خدمتی که خریداری کرده اید بستگی دارد. برای خدمات نگهداری و کار بر روی وسایل منقول، حداکثر سه سال فرصت دارید که از ایرادها شکایت کنید. منظور از خدمات نگهداری این است که شما برای نمونه برای نگهداری از اموال خود به یک شرکت پول پرداخت می کنید. کار بر روی وسایل منقول می تواند شامل کارهای تعمیر، نگهداری و نظافت مانند سرویس یا تعمیر ماشین باشد. برای کار به روی زمین، ساختمان و سایر اموال ثابت، تا ده سال حق شکایت دارید. نمونه هایی از این کارها تعویض سقف، زهکشی و رنگ آمیزی است.

به محض یافتن ایراد، حداکثر ظرف مدت دو ماه شکایت کنید

شما باید در مدتی معقول از زمانی که ایراد را پیدا کردید یا باید آن را پیدا میکردید، از ایراد شکایت کنید. اگر ظرف دو ماه شکایت کنید، این همیشه در یک زمان معقول به حساب می آید. اگر برای شکایت بیش از حد منتظر بمانید، ممکن است فرصت تقاضا از شرکت برای اصلاح ایراد را از دست بدهید.

در صورت یافتن ایراد چه تقاضایی می توانید از شرکت بکنید؟

قانون خدمات مصرف کننده Konsumenttjänstlagen بر آنچه شما می توانید مطالبه کنید، ناظر است.

در مرحله اول: اینکه شرکت ایراد را برطرف می کند

در مرحله اول می توانید از شرکت بخواهید ایراد را به صورت رایگان اصلاح کند. شما حق گرفتن نتیجه ای را دارید که شما و شرکت در مورد آن توافق کرده اید. این واقعیت که این کار باید به صورت رایگان انجام شود به این معنی است که شرکت باید تمام هزینه های مرتبط با تصحیح ایراد - به عنوان مثال مواد، رفت و آمد و کار را پرداخت کند.

در مرحله دوم: اینکه شما کاهش قیمت می گیرید

کاهش قیمت باید مطابق با هزینه رفع ایراد باشد، به عنوان مثال معادل مبلغی باشد که یک شرکت دیگر برای اصلاح آن ایراد طلب میکند.

در مرحله سوم : اینکه بتوانید قرارداد را فسخ کنید

فسخ قرارداد به این معنی است که کار قطع شده و شما مجبور به پرداخت هزینه خدمات نیستید. شرکت نیز هیچ تعهدی برای تکمیل کار ندارد.

جبران خسارت ناشی از ایراد

این آن شرکت است که بایستی هزینه های احتمالی و خسارت مالی ناشی از ایراد را که دامنگیر شما میشود بپردازد. نمونه هایی از این هزینه ها اینها میتواند باشد:

  • از دست دادن درآمد، به عنوان مثال اگر مجبورید از محل کار خود مرخصی بگیرید تا همراه با شرکت به بررسی ایراد بپردازید

  • هزینه گواهی معاینه فنی یا کارشناس دیگری (در صورت لزوم برای اثبات ایراد)

به خاطر داشته باشید که این هزینه های واقعی است، نه ناراحتی و دردسر و یا زمانی که برای شکایت صرف کرده اید، که می توانید برای آن غرامت بگیرید. شما باید بتوانید اسنادی مانند رسیدها، فاکتورها یا سایر مدارک را در مورد هزینه های خود نشان دهید و هزینه ها باید منطقی باشد و ارتباط مستقیم با ایراد داشته باشد.

حق خودداری از پرداخت

اگر سرویس ارایه شده نادرست باشد، شما حق قانونی دارید که بخشی یا کل پرداخت را به عنوان وثیقه نگه دارید. این به عنوان وسیله ای برای زیر فشار قرار دادن شرکت و ایمنی شما محسوب می شود. بخشی که از پرداخت آن خودداری می کنید باید با هزینه رفع ایرادها تناسب داشته باشد. در اصل، این بدان معناست که شما می توانید مبلغ بزرگی را پس بگیرید که با کمک آن هزینه پرداخت به شرکت دیگری برای رفع ایرادها را پوشش دهید. گاهی اوقات تماس با دیگر شرکت ها می تواند به شما کمک کند تا قیمت رفع ایراد را بدست آورید. مهم است که شما بطور کتبی به شرکت اطلاع دهید که از پرداخت وجه خودداری می کنید و چرا این کار را میکنید . برای نمونه می توانید برای آنها ایمیل یا پیامک ارسال کنید.

اگر شرکت خسارت وارد کرده باشد

طبق قانون خدمات مصرف کننده، در صورت وارد آمدن خسارت در ارتباط با خدمات در حال انجام، شما حق مطالبه خسارت از شرکت را دارید. ممکن است به وسیله ای آسیب برسد، به عنوان مثال اگر شرکتی که برای تعویض لاستیک اتومبیل به آنان مراجعه کردید به هنگام کار خراشی در رنگ اتومبیل ایجاد کند. همچنین ممکن است این شرکت به دیگر اموال شما آسیب برساند، به عنوان مثال اگر تعمیرکار شرکتی که برای تعمیر پمپ حرارت خود استخدام کرده اید، به هنگام کار ابزاری از دستش بیفتد و به کف آنجا صدمه بزند.

جمع آوری مدارکی که نشان دهنده ایراد است

هنگامی که اشتباهات یا کاستی ها را کشف می کنید، مهم است که اشتباه را ثبت کنید. شما باید بتوانید آنچه را که فکر می کنید اشتباه است به شرکت نشان دهید و اگر شما و شرکت در مورد ایراد به توافق نرسید، این اسناد مهم خواهند بود. می توانید ایراد را به عنوان مثال، با گرفتن عکس یا فیلمبرداری مستند کنید. به خاطر داشته باشید که کیفیت باید آنقدر خوب باشد که ایراد به وضوح قابل مشاهده باشد. اگر روش خوبی برای مستند سازی ایراد وجود ندارد، می توانید هنگام تماس با شرکت برای شکایت ایراد را توصیف کنید.

با شرکت تماس بگیرید و درخواست کنید که ایراد رفع شود

پس از کشف ایراد، مهم است که در اسرع وقت با شرکت تماس بگیرید تا به آنها فرصت بررسی و اصلاح ایراد را بدهید. بسیار رایج است که شرکت نیاز به آمدن و بررسی ایراد دارد تا بتواند در مورد آنچه باید انجام شود موضع گیری کند. همچنین ممکن است مشخص نباشد که علت ایراد چیست. داشتن اسناد کتبی که نشان دهد شما برای شکایت با شرکت تماس گرفته اید همیشه خوب است. اگر این امکان را دارید، ارسال پیامک یا ایمیل خوب است. سپس می توانید اسنادی که ایراد را نشان می دهد مانند تصاویر ضمیمه کنید.

اگر شما و شرکت توافق ندارید

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با Hallه konsument (سلام مصرف کننده) تماس بگیرید. ما یک سرویس کشوری اطلاع رسانی هستیم که می تواند در مورد حقوق شما و اینکه چه گزینه هایی در ادامه در دسترس شماست اطلاعاتی بشما ارائه دهد. ما راهنمایی مستقلی ارائه می دهیم و بنابراین نمی توانیم موضوع اختلاف شما را ارزیابی و داوری کنیم یا اختلافات را حل کنیم یا با شرکت ها برای شما تماس بگیریم.

اطلاعات تماس با Hallه konsument

اگر شما و شرکت به توافق نمی رسید، در بسیاری از موارد می توانید برای رسیدگی به اختلافات به شورای عمومی رسیدگی به شکایات مصرف ‌کنندگان یاAllmنnna reklamationsnنmnden (ARN) مراجعه کنید. این کار رایگان است.

اطلاعات بیشتر در مورد شکایت به ARN در وب سایت:

برای اینکه بتوانید به ARN شکایت کنید، شرکت باید به تمام درخواست شما یا بخشی از آن پاسخ منفی داده باشد، یا اصلاً پاسخی نداده باشد.

Reklamera felaktig tjänst 

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget för att klaga på fel i tjänsten. Du har minst tre år på dig att klaga på fel. 

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

  • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

  • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

  • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När är tjänsten felaktig? 

En tjänst kan ses som felaktig om resultatet inte motsvarar det du och företaget har kommit överens om. Det kan också handla om att arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt gjort eller om det finns brister. Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i. 

Så lång tid har du på dig att klaga på fel 

Hur lång tid du har på dig att klaga på fel beror på vilken typ av tjänst du har köpt. För förvaringstjänster och arbete på lösa saker har du upp till tre år på dig att klaga på fel. Med förvaringstjänster menas till exempel när du betalar ett företag för att magasinera dina saker. Arbete på lösa saker kan bland annat vara reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten, till exempel service eller reparation av bil. 

För arbete på mark, byggnader och andra fasta saker har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. Exempel på sådana arbeten är takbyte, dränering och målning. 

Klaga så fort du upptäcker felet, senast inom två månader 

Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet. 

Vad kan du kräva av företaget vid fel? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

I första hand: att företaget åtgärdar felet 

Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Du har rätt att få det resultat som du och företaget har kommit överens om. Att det ska göras kostnadsfritt innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete.   

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva avtalet 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.  

Ersättning på grund av felet 

Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader eller ekonomiska förluster som du drabbas av på grund av felet. Exempel kan vara: 

  • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget 

  • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet) 

Tänk på att det är faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.  

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen. Ibland kan det hjälpa att ta kontakt med andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.  

Om företaget har orsakat skador 

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas, till exempel om företaget du anlitat för att byta däck på bilen gör en repa i lacken. Det kan också handla om att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet. 

Dokumentera felet 

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.  

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.  

Kontakta företaget och be att felet åtgärdas 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Har du möjlighet är det därför bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. 

Om du och företaget inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop