از کالای معیوب شکایت کنید

Reklamera en vara - Persiska

reklamera به این معنی است که شما برای شکایت در مورد ایراد در محصول با شرکت تماس می گیرید. در داخل اتحادیه اروپا حداقل دو سال فرصت دارید که شکایت کنید و اگر محصول را از یک شرکت سوئدی خریداری کرده اید، سه سال حق دارید که شکایت کنید.

این متن از زبان سوئدی ترجمه شده است متن و فرم صفحه ممکن است با صفحه اصلی تفاوت داشته باشد.

چه چیزی بعنوان ایراد حساب می شود؟

برای اینکه کالایی طبق قانون معیوب شناخته شود، باید ایراد از آغاز در کالا وجود می داشته است. به عبارت دیگر ایراد اصلی نوعی ایراد است که به هنگام خرید محصول یا دریافت آن در محصول وجود داشته است. ایراد لازم نیست بلافاصله ظاهر شود، حتی اگر بعد از مدتی مشخص ظاهر شود، می تواند یک ایراد اصلی باشد. این می تواند در مورد:

 • محصول دارای نقص، عملکرد نامناسب یا خراب باشد

 • محصول با اطلاعاتی که در ارتباط با خرید دریافت کرده اید مطابقت ندارد

 • محصول با هدف سازگار نیست، به عنوان مثال یک ژاکت بارانی که در برابر آب مقاومت نمی کند.

سه سال حق شکایت

طبق قانون، در سوئد حداکثر سه سال فرصت دارید که از نقص در یک محصول شکایت کنید. اگر محصول را از شرکتی در کشور دیگر اتحادیه اروپا خریداری کرده اید، حداقل دو سال فرصت دارید که از نقص محصول شکایت کنید. مهم است که شما ظرف دو ماه پس از تاریخی که ایرادی را پیدا کردید یا می بایستی آن را پیدا میکردید شکایت کنید تا مطمئن شوید که می توانید علیه شرکت ادعا کنید.

اگر محصول معیوب باشد، چه درخواستی می توانید از شرکت بکنید؟ ق

انون خرید مصرف کننده Konsumentköplagen خواسته های شما از شرکت را تنظیم میکند.

در مرحله اول: اینکه ایراد برطرف می شود یا کالای جدیدی دریافت می کنید

رفع ایراد به این معنی است که شرکت ایراد را اصلاح می کند، به عنوان مثال یک قطعه معیوب را تعمیر یا جایگزین می کند. گزینه دوم این است که کالای دیگری بدون نقص دریافت کنید. می توانید پیشنهاد دهید که کدام راه حل را از شرکت میخواهید. اما اگر این شرکت بتواند نشان دهد که تهیه یک کالای جدید در مقایسه با تعمیر، هزینه بسیار نامعقولی خواهد بود، معمولاً حق دارند کالا را تعمیر کنند.

در مرحله دوم: اینکه شما کاهش قیمت بگیرید

کاهش قیمت باید مطابق با هزینه رفع ایراد باشد، به عنوان مثال معادل مبلغی باشد که یک شرکت دیگر برای اصلاح آن ایراد طلب میکند.

در مرحله سوم: اینکه بتوانید خرید را لغو کنید

لغو به معنای بازگشت خرید است، یعنی اینکه شرکت کالا را پس می گیرد و شما پول خود را پس می گیرید. در صورت ارسال مجدد کالا به شرکت، هزینه ارسال بر عهده شرکت خواهد بود.

زمان تعمیر و دفعات تلاش برای تعمیر

شرکت باید در مدت زمان معقولی ایراد را برطرف کند. زمان معقول باید برای هر موردی جداگانه ارزیابی شود و از جمله به نوع ایراد و نیاز شما به تعمیر محصول بستگی دارد. اگر در مدت تعمیر بشما یک کالای دیگر بطور امانت پیشنهاد شده باشد، یک دوره تعمیر طولانی تر ممکن است مشکلی برای شما نداشته باشد. به طور معمول، شرکت برای رفع ایراد دوبار تلاش میکند. اگر همان ایراد برای بار سوم رخ دهد، ممکن است شما حق داشته باشید که به تلاش های بیشتر برای تعمیر پاسخ منفی دهید و در عوض خواستار لغو خرید شوید.

حق خودداری از پرداخت و دریافت خسارت برای هزینه ها

هنگامی که نقصی در محصول وجود دارد، شما حق دارید تمام یا بخشی از پرداخت را بعنوان وثیقه نگه دارید. این بدان معناست که می توانید صبر کنید و هزینه را پرداخت نکنید تا شرکت مشکل را برطرف کند. اگر شرکت مشکلی را حل نکند شما حق دارید مبلغی را که برای رفع ایراد در جای دیگر کافی است، پرداخت نکنید. مهم است که شما به شرکت اطلاع دهید که از پرداخت خودداری می کنید و چرا این کار را می کنید. شرکتی که محصول را از آن خریداری کرده اید بایستی هزینه های احتمالی شما را به دلیل ناقص بودن محصول بپردازد. نمونه هایی از هزینه ها می تواند:

 • هزینه حمل و نقل برای ارسال کالا برای تعمیر

 • هزینه ها به این دلیل که شما مجبور شده اید چندین بار با اتومبیل به فروشگاه بروید

به خاطر داشته باشید که اینها هزینه های واقعی هستند که می توانید برای آنها غرامت بگیرید. شما نمی توانید بخاطر ناراحتی یا زمانی که برای شکایت صرف کرده اید جبران خسارت کنید. شما باید بتوانید اسنادی مانند رسیدها، فاکتورها یا سایر گواهینامه ها را در مورد هزینه های خود نشان دهید.

جمع آوری مدارکی که نشان دهنده ایراد است

وقتی ایرادها یا کاستی ها را کشف کردید، مهم است که آنها را ثبت کنید. این مدارک از سویی بشما کمک میکنند تا بتوانید آنچه را که فکر می کنید اشتباه است به شرکت نشان دهید و از سوی دیگر اگر شما و شرکت در مورد ایرادها به توافق نرسید، این مدارک مهم خواهند بود. می توانید ایرادها را برای نمونه، با گرفتن عکس یا فیلمبرداری مستند کنید. اگر کالایی دریافت کردید که رنگ آن اشتباه است شاید بتوانید با تصویری از وبسایت فروشنده به روشنی به فروشنده نشان دهید که تفاوت رنگ تا چه اندازه است. بعضی اوقات ممکن است شرکت نیاز به بررسی ایراد داشته باشد تا ببیند چه عواملی باعث بروز این مشکلات شده است. اگر روش خوبی برای مستند سازی ایراد وجود ندارد، می توانید هنگام تماس با شرکت برای شکایت ایراد را توصیف کنید.

برای شکایت از ایراد برای شرکت نامه بنویسید

در مورد نحوه شکایت هیچ شرطی وجود ندارد، اما توصیه می کنیم بطور کتبی با شرکت تماس بگیرید. سپس می توانید ثابت کنید که شکایت کرده اید و به موقع آن را انجام داده اید. به عنوان مثال، می توانید ایمیل ارسال کنید. هنگام تماس با شرکت برای شکایت، بهتر است اطلاعات زیر را درج کنید:

 • آنچه را که خریداری کرده اید و چه موقع خرید را انجام داده اید

 • شرح ایراد

 • تصاویر یا سایر اسنادی که ایراد را به وضوح نشان می دهد

 • چه اقدامی از شرکت می خواهید

 • اسنادی که هزینه های شما را به دلیل ایراد نشان می دهد

 • رسید (اگر به فروشگاه برای شکایت مراجعه کرده اید)

اگر با شرکت موافق نیستید

در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با Hallه konsument (سلام مصرف کننده) تماس بگیرید. ما یک سرویس کشوری اطلاع رسانی هستیم که می تواند در مورد حقوق شما و اینکه چه گزینه هایی در ادامه در دسترس شماست اطلاعاتی بشما ارائه دهد. ما راهنمایی مستقلی ارائه می دهیم و بنابراین نمی توانیم موضوع اختلاف شما را ارزیابی و داوری کنیم یا اختلافات را حل کنیم یا با شرکت ها برای شما تماس بگیریم.

اطلاعات تماس با Hallه konsument

اگر شما و شرکت به توافق نمی رسید، در بسیاری از موارد می توانید برای رسیدگی به اختلافات به شورای عمومی رسیدگی به شکایات مصرف ‌کنندگان یاAllmنnna reklamationsnنmnden (ARN) مراجعه کنید. این کار رایگان است.

اطلاعات بیشتر در مورد شکایت به ARN در وب سایت:

برای اینکه بتوانید به ARN شکایت کنید، شرکت باید به تمام درخواست شما یا بخشی از آن پاسخ منفی داده باشد، یا اصلاً پاسخی نداده باشد.

Reklamera felaktig vara 

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget för att klaga på fel i varan. Inom EU har du minst två år på dig att reklamera, och har du köpt varan från ett svenskt företag har du tre års reklamationsrätt. 

Vad räknas som fel?

För att en vara ska ses som felaktig enligt lag krävs det att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant fel som fanns i varan redan när du köpte den eller tog emot den. Felet behöver inte visa sig direkt, det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. Det kan handla om att:

 • Varan är bristfällig, fungerar dåligt eller är trasig

 • Varan stämmer inte överens med informationen du fick i samband med köpet

 • Varan inte är anpassad efter ändamålet, till exempel en regnjacka som inte tål vatten.

Tre års reklamationsrätt

I Sverige har du enligt lag upp till tre år på dig att klaga på fel i en vara. Har du köpt varan från ett företag i ett annat EU-land har du minst två år på dig att klaga på fel i varan. Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav mot företaget.

Vad kan du kräva av företaget om varan är felaktig?

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget.

I första hand: att du får felet åtgärdat eller får en ny vara

Att felet åtgärdas innebär att företaget rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det andra alternativet är att du får en annan, felfri vara. Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

I andra hand: att du får ett prisavdrag

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.

I tredje hand: att du får häva köpet

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att företaget tar tillbaka varan och att du får dina pengar tillbaka. Om varan ska skickas tillbaka till företaget är det företaget som ska stå för frakten.

Reparationstid och antal reparationsförsök

Företaget ska reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få varan lagad. Om du har blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs.

Rätt att hålla inne betalning och att få ersättning för kostnader

När det är fel på varan har du rätt att hålla inne hela eller en del av betalningen. Det betyder att du kan vänta med att betala tills företaget löser problemet. Du har rätt att hålla inne en summa som räcker till att åtgärda felet någon annanstans om företaget inte löser problemet.

Det är viktigt att du meddelar företaget att du håller inne betalningen och varför du gör det.

Det är företaget du köpte varan av som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av att varan är felaktig. Exempel på kostnader kan vara:

 •  Fraktkostnad för att skicka varan på reparation

 •  Kostnader för att du har tvingats köra flera gånger till butiken

Tänk på att det är faktiska kostnader som du kan kräva ersättning för. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft.

Dokumentera felet

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.

Ibland går det att visa att vara är felaktig genom att ta en bild eller filma. Får du en vara i fel färgnyans kan du behöva komplettera med en bild från webbplatsen som tydligt visar att nyansen på webben avviker från verkligheten.

Ibland kan företaget behöva göra en felundersökning för att se vad som orsakar problemen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.

Skriv till företaget för att klaga på felet

Det finns inga krav på hur du ska reklamera, men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl.

När du kontaktar företaget för att reklamera är det bra om du tar med följande uppgifter:

 • Vad du har köpt och när du gjorde köpet

 • En beskrivning av felet

 • Bilder eller annat underlag som tydligt visar felet

 • Vilken åtgärd du önskar av företaget

 • Underlag som visar kostnader du har fått på grund av felet

 • Kvitto (om du reklamerar i butik)

Om du inte kommer överens med företaget

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop

منبع: Konsumentverket